Hocalı Konferansı - PANEL II

PANEL II - `Hocalı Soykırımı, İnsanlığa Karşı Suçlar ve Terörizm` başlıklı Uluslararası Konferansın `İnsanlığa Karşı Suçlar, Soykırım, Terörizm ve İlişkileri` Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Ali Karasar’ın moderatörlüğünü üstlendiği oturumda Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Öktem, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni, Ankara Üniversitesi Avrasya, Rusya ve Doğu Avrupa Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Direktörü Prof. Dr. Taşansu Türker, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Zaur Aliyev ve TOBB Üniversitesi Siyasal Bilgiler ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haldun Yalçınkaya’nın konuşmaları yeralmıştır.