İşbirliği Anlaşmaları


Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ve Türk Keneşi arasında imzalanan Mutabakat Zaptı (23 Eylül 2014, New York)