Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Roza Otunbayeva’nın mesajı

Sitemizin Saygıdeğer Ziyaretçileri,

Türk Konseyi Genel Sekreterliği internet sitesine hoş geldiniz. Eminim ki yüz binlerce insan Türk devletlerinin işbirliği potansiyeli ve çalışmaları ile yakından ilgileneceklerdir. Site bugün, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası (TDİK) için bir başlangıç sayfası açmış ve Nahçıvan Anlaşmasının yürürlüğe girmesinin altını çizmiştir. Bu da çok iyi bir başlangıç olmuştur.

Şüphesiz ki ilişkilerimiz ortak bir kültüre, dil ve geleneklere dayanmaktadır. Buna mukabil, TDİK çerçevesindeki ilişkilerin en önemlilerinden birisi de geniş kapsamlı insani boyuttadır.

Türk dilleri konuşan ülkelerin, kültür mirasını koruma ve çoğaltma yönündeki çabalarını birleştirmeleri, bugün ve gelecekte, nesillerin maneviyatında çok büyük pozitif etki oluşturacaktır.

Devletlerimiz, şairler, yazarlar, yönetmenler ve müzisyenlerimizin büyük eserlerinin uluslarımızın ortak mirası olmaları için ellerinden geleni yapmalıdır.

Avrasya Televizyonu bu süreçte hatırı sayılır bir rol oynamıştır. İki kıtada yaşayan Türk uluslarının kültür, edebiyat ve sanatlarını büyük hayranlıkla Avrasya televizyonundan öğrendik.

Ülkelerimiz arasındaki işbirliği ve yardımlaşma, kritik dönemlerde özel bir değer kazanmaktadır. Hem Haziran 2010’da meydana gelen dramatik gelişmelerde, hem de sonrasında normal hayata dönüş sürecinde Türk Birliğinin kardeş ülkelerinden, başta Türkiye ve Kazakistan olmak üzere uzatılan kardeşlik ve yardım elinin sıcaklığını hissettik.

Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve bilimsel işbirliği de büyük önem taşımaktadır. Bu alanlardaki potansiyelimizin küçük bir yüzdesini bile tüketmiş değiliz.

3 Ekim 2011’de kutlanacak olan “Türk Dili Konuşan Halklar İşbirliği Günü” yaklaşırken TDİK platformundaki faaliyetler gerçekten önem kazanmaktadır.

Kırgızistan, 2012’de düzenlenecek olan II. TDİK Zirvesi’nin ev sahipliğini yapmaya hazırdır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryası’na, faaliyetlerinde başarılar dilerim.