Kırgız Cumhuriyeti Parlamento Seçimleri 4 Ekim 2015

Kırgız Cumhuriyeti`nin daveti üzerine Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Seçim Gözlem Uluslararası Misyonu 4 Ekim 2015 tarihinde yapılan Kırgız Cumhuriyeti Parlamento seçimlerini gözlemlemiştir. Türk Keneşi Sekreterya yetkilileri, Türk Keneşi üye ülkelerinin ve Türk Akademisi temsilcilerinden oluşan heyet iki grup halinde Biskek ve Osh`ta gözlem faaliyetlerinde bulunmuştur.

Heyet Bişkek ve Oşta gözlemlediği 35`ten fazla sandıkta misyon seçim komisyon çalışmalarına idari veya kolluk kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesine ve kanuna aykırı bir duruma seçim evvelinde de seçim günü de rastlamamıştır. Seçim gözlem heyetine çalışmalarında her türlü hukuksal ortam sağlanmıştır.

Oy pusulalarının sayımı ve sonuçların ilanı tablolama usulüne uygun ve ulusal seçim mevzuatı uyarınca yapılmıştır. Seçimlerin tarafsızlığı adına uygun koşullar ssiyasi partiler ve uluslararası gözlemcilere sağlanmıştır. Söz konusu şehirlerdeki sandık ziyaretleri sırasında, Misyon yerel seçim komisyonlarının çalışmalarında idari veya kolluk kuvvetlerinin herhangi bir müdahalesine rastlamamıştır.

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Seçim Gözlem Uluslararası Misyonu, Kırgız Cumhuriyeti`nde parlamento seçimlerinin açık, şeffaf ve rekabetçibir ortamda yapıldığını ve Kırgız Cumhuriyeti ulusal mevzuat ve genel kabul görmüş uluslararası seçim standartlarına uygun olduğunu doğrulamaktadır.