Personel Bilgileri

PROJE YÖNETİCİLERİ

Zamin ALİYEV
Bakü Devlet Üniversitesi Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Fakültesi Uluslararası Hukuk Bölümü mezunu ve Yüksek Lisans. 2001’de Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa, ABD ve Kanada Dairesi’nde memur olarak göreve başlamış, 2001’de Birinci Siyasi Daire’de Ataşe, 2005’de Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Macaristan Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliği’nde Ataşe ve Üçüncü Katip, 2008’de Dışişleri Bakanlığı’nda Uluslararası Hukuk ve Antlaşmalar Dairesi’nde Üçüncü Katip, 2009’dan 2011’e kadar aynı dairede İkinci Katip olarak görevlerde bulunmuş ve 2011’de Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. zaminaliyev@turkkon.org


Assan MAZHITOV
Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, Loughborough Üniversitesi Uluslararası İşletme Yüksek Lisans programı. İş hayatına 2011 Aralık’ta İktisadi Araştırma Enstitüsü Stratejik Kalkınma ve İktisadi Araştırma Dairesi’nde Uzman olarak başlamıştır. Aynı yıl Ağustos’ta Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın Orta Asya, Güney Kafkasya ve Türkiye Dairesi’nde Ataşe olarak görevde bulunmuş ve 2012 Mayıs ayında Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. mazhit@turkkon.org

Ferit DEMİRLİ 
Thames Valley Üniversitesi İşletme Araştırmaları ve Kanun bölümünden mezun. Belarus Devlet Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Tarihi alanında yüksek lisans derecesini aldı. 2005 yılının Mart ayında Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Dairesinin Küresel Bölümünde büro memuru olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında ataşe olarak atandı ve 2007 yılından 2010 yılı sonuna kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Belarus Cumhuriyeti’ndeki Büyükelçiliğinde üçüncü sekreter olarak görev yaptı. 2011 yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Dairesinin Bölgesel Bölümünde ikinci sekreter olarak çalıştı. 2012 yılının Ağustos ayında Türk Konseyi Sekretaryasında Uluslararası memur olarak atanmıştır. farid@turkkon.org

Pelin MUSABAY BAKİ
Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Avrasya Çalışmaları Programı’nda Yüksek Lisans. 2009’da Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Koordinatör Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2009’da Dışişleri Bakanlığı’nda Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış, 2010-2011’de NATO ve Avrupa-Atlantik Güvenlik ve Savunma İşleri Genel Müdür Yardımcılığı’nda Aday Meslek Memuru, Ataşe ve Üçüncü Katip, 2011-2012’de İslamabad Büyükelçiliği’nde Üçüncü Katip olarak görevlerde bulunmuştur. 2012’de Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. pmusabaybaki@turkkon.org 

Ali ÇİVİLER
Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu, Sabancı Üniversitesi’nde Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü Bölümü’nde Yüksek Lisans yapmıştır. 2008’de Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanlığı’nda Aday Meslek Memuru olarak göreve başlamış, 2008-2009 arasında Protokol (Resmi Ziyaretler, Tören, Güven Mektubu ve Mesaj) Dairesinde Aday Meslek Memuru, 2010-2011 arasında T.C. İslamabad Büyükelçiliği’nde Ataşe, Üçüncü ve İkinci Katip olarak görevde bulunmuştur. 2011’de T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde İkinci Katip, 2012’de Genel Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı ve Orta ve Merkezi Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı’nda İkinci Katip olarak görev yapmıştır. 2013’te Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. 2014`te Başkatip olmuştur. aciviler@turkkon.org 

Zhyldyz UZAKOVA
Kırgız Devlet Milli Üniversitesi, İktisat Bölümü mezunu. Kırgız Devlet Milli Üniversitesi’nde İktisat bölümünde Yüksek Lisans yapmıştır. Sonra aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Doktora öğretimini Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamlamış, 2002-2009 yılları arasında İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Yrd. Doç. Dr. olarak görev yapmıştır. 2009 yılında Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nda Dışişleri Bakan Danışmanı olarak göreve başlamıştır. 2009-2014 yılları arasında Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği’nde Müsteşar görevinde bulunmuş ve Kasım 2014 tarihinde Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. zuzakova@turkkon.org

Yedil MYRZAKHANOV
Al-Farabi Kazak Devlet Milli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ve Budapeşte İşletme Okulu Uluslararası Ekonomik İlişkiler Bölümü mezunu. 2007 yılında Kazakistan Cumhuriyeti Dış İşleri Bakanlığı Uluslararası Enformasyon Komitesi’nde Üçüncü Kâtip olarak göreve başlamıştır. 2009’da Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Asya İşbirliği Dairesi’ne ve 2010’da Kazakistan Cumhuriyeti İsrail Büyükelçiliği’ne İkinci Kâtip olarak atanmıştır. 2014 yılından itibaren Kazakistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Asya İşbirliği Dairesi’nde Birinci Kâtip görevinde bulunmuştur. Kasım 2014 tarihinde Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. yedil@turkkon.org

Mehmet Şefik YURTÇİÇEK
Yavuz Selim Anadolu Öğretmen Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu. Georgetown Üniversitesi Arap Çalışmaları programında yüksek lisans yapmıştır. 2007 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığında Müfettiş Yardımcısı olarak kamudaki görevine başlamış,  2009 yılında bu kurumun muvafakatiyle Dışişleri Bakanlığına geçiş yaparak Eğitim Dairesi Başkanlığına Aday Meslek Memuru olarak atanmıştır. 2010’da Kafkasya ve Orta Asya Genel Müdür Yardımcılığında Ataşe ve Üçüncü Kâtip olarak görev yapmış, 2011’de Türkiye Cumhuriyeti Şam Büyükelçiliği Üçüncü Kâtipliğine atanmış, bilahare, 2012 yılında Trablus Büyükelçiliğinde Üçüncü Kâtip ve İkinci Kâtiplik yapmıştır. 2013-2015 yılları arasında ABD’nin Georgetown Üniversitesi Arap Çalışmaları Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. Daha sonra Orta Doğu Genel Müdür Yardımcılığında görev yapmakta iken 2015 Kasımında Türk Keneşi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. msyurtcicek@turkkon.org


PROTOKOL MÜDÜRÜ

Emre YURDAKUL
İstanbul Vefa Anadolu Lisesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunu. 2003’de T.C. Dışişleri Bakanlığı Protokol Dairesinde Aday İdari Memur olarak göreve başlamış, 2005’de Resmi Ziyaretler, Tören, Güven Mektubu ve Mesaj Dairesinde İdari Memur olarak atanmış, 2006’da T.C. Vaşington Büyükelçiliği’nde İdari Ataşe olarak görev yapmış, 2008’de tekrar Resmi Ziyaretler, Tören, Güven Mektubu ve Mesaj Dairesinde İdari Memur, 2009’da Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği’nde İdari Memur olarak görevlerde bulunmuş ve 2010’da Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. 2011`de Başkatip olmuştur. emreyurdakul@turkkon.org 

MALİ VE İDARİ İŞLER MÜDÜRÜ

Sedat Haydar SEVER
Ankara Özel Yenişehir Lisesi ve Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunu, 1991’de Resmi Ziyaretler ve Törenler Dairesi’nde Aday İdari memur olarak göreve başlamış, 1994’de Bratislava Büyükelçiliği’nde İdari Ataşe, 1998’de PERD – Sicil Şubesi’nde İdari Memur, 2000’de Vilnius Büyükelçiliği’nde İdari Ataşe, 2005’de Bakan Özel Kalem Müdürlüğü’nde Uzman, 2007’de Moskova Büyükelçiliği’nde İdari Ataşe, İkinci Katip olarak görevlerde bulunmuş ve 2011’de Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak atanmıştır. ssever@turkkon.org

ARAŞTIRMA

Burcu KORKMAZ
İSTEK Belde Lisesi ve Boğaziçi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü mezunu, Marmara Üniversitesi Avrupa Topluluğu Enstitüsü Yüksek Lisans programı. 1996 yılında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda Bölge Koordinatör Yardımcısı olarak göreve başlamış, 2000-2010 yılları arasında ise Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasında Genel Sekreter Asistanlığı ve Proje Koordinatörlüğü görevlerinde bulunmuştur. Kasım 2010 tarihinden itibaren Türk Konseyi Sekretaryasında göreve başlamıştır. burcukorkmaz@turkkon.org 

Dastan ALMEN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü mezunu. Yüksek Lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Orta Doğu Çalışmaları Bölümü’nde yapmıştır. 2013 yılında Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde Doktora öğretimine başlamıştır. Kasım 2014 tarihinde Türk Konseyi Sekretaryasına Uluslararası Memur olarak başlamıştır. dalmen@turkkon.org

SEKRETERLİK

Milena YAKARLAR
Azerbaycan - Bakü’de İngilizce eğitim veren 189 no.lu ilkokul, ortaokul ve lisede öğrenim görmüştür, Moskova Devlet Bölge Üniversitesi Filoloji Bölümü, Rus Dili ve Edebiyat bölümünden mezun olmuş, Leningrad/ SSCB teknik Koleji ve Leningrad Devlet Üniversitesi Filoloji Fakültesinde ileri düzey İngilizce kurs programlarına katılmıştır. St. Petersburg’da / Rusya devlet dairesinde 5 yıl muhasebe sorumlusu olarak çalışmıştır. 2000-2010 yılları arasında Karadeniz Ekonomik İşbirliği İş Konseyi Uluslararası Sekretaryasında Genel Sekreter’in Sekreteri olarak görev yapmıştır ve Kasım 2010 tarihinde Türk Konseyi Sekretaryasında Sekreter olarak göreve başlamıştır. myakarlar@turkkon.org 

Çiğdem TANSUĞ
Uludağ Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,İşletme Bölümü mezunu. 1991-2001 yılları arasında İMKB`de yatırım uzmanı ve borsa temsilcisi olarak görev yapmıştır. 2001-2004 yılları arasında yaşadığı Kırgızistan’da, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektörlüğü’nde özel kalem müdürü olarak çalışmıştır. 2005-2012 yılları arasında İMKB`de borsa temsilcisi, yatırım uzmanı ve borsa işlemler müdürü olarak görev yapmıştır. Şubat 2012`den itibaren Türk Konseyi Sekretaryasında göreve başlamıştır. cigdemtansug@turkkon.org