Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, 19 Nisan 2018 tarihinde İstanbul`da düzenlenen Asya’nın Kalbi-İstanbul Süreci Kıdemli Memurlar Toplantısına katılmıştır.

Toplantıda Proje Direktörü Baki söz alarak, Türk Konseyinin somut projeler bazında Süreç ile ilgilenme isteğini teyit etmiştir. Türk Konseyinin 2016 yılında BM Medeniyetler İttifakı ile birlikte düzenlediği aşırıcılığın önlenmesinde gençliğin rolü konulu uluslararası konferansa atıfta bulunan Baki, gelecekte taraflar arasındaki işbirliğinin bu özel alana odaklanabileceğini belirtmiştir.

Türk Konseyi, söz konusu toplantıya Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti eş-başkanları tarafından konuk uluslararası teşkilat olarak davet edilmiştir. Türk Konseyi Zirve Deklarasyonlarında Afganistan`da Afganistan liderliğinde ve Afganistan`a ait bir yaklaşımla sürdürülebilir istikrar ve refahın sağlanmasına atfedilen önem açıkça ortaya konmuştur.