Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, Türkiye Cumhuriyeti`nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek Güney-Güney İşbirliği Küresel EXPO`sunun Danışma Komitesi İkinci Toplantısına iştirak etmiştir.

Proje Direktörü Pelin Musabay Baki, 27-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Antalya`da Türkiye Cumhuriyeti`nin evsahipliğinde gerçekleştirilecek Güney-Güney İşbirliği Küresel EXPO`sunun 29 Eylül 2017 tarihinde Ankara`da düzenlenen Danışma Komitesi İkinci Toplantısına iştirak etmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı`nda gerçekleştirilen sözkonusu çalışma toplantısında anılan EXPO`ya giden süreçte yapılmakta olan içeriksel, teknik v e lojistik hazırlıklar ele alınmıştır.

Türk Konseyi, "Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Dönüşüm Çağında Güney Güney İşbirliği: Buenos Aires Eylem Planı`nın Kabulünün 40. Yıldönümüne Doğru" başlıklı sözkonusu EXPO`nun uygulayıcı ortakları arasında yer almaktadır. EXPO kapsamında Türk Konseyi tarafından BM Kalkınma Programı ile işbirliği içerisinde "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Başarılmasında Güney Güney İşbirliği Açısından Başarı Örnekleri" temalı bir çözüm forumu düzenlenecektir.