Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Üye Ülkelerinin Resmi Dış Politika Araştırma Merkezleri 4. Toplantısı 10 Kasım 2017 tarihinde Bakü’de düzenlenmiştir.

Jeopolitik Değişimlerin Türk Konseyi`nin geleceğine etkisi başlıklı konuya odaklanan Toplnatının açılış konuşmasında, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, Türk Konseyi`nin önceliklerine ve işbirliği konularına değinerek,  Dış Politika Merkezleri arasındaki işbirliğinin yaşamsal önemini vurgulamış ve bu işbirliğinin Üye Ülkeler arasındaki bütünleşme sürecine doğrudan katkıda bulunduğuna inandığını ifade etmiştir.

Genel Sekreter Hasanov konuşmasında ayrıca BTK demiryolunun tüm Orta Asya Türk devletlerini Avrupa`ya bağlamadaki jeopolitik etkilerinin altını çizmiş, bu bağlamda Türk Devletlerinin arasındaki kardeşlik bağlarının güçleneceğini, bölgedeki ekonomik faaliyetlerin ve bölgenin jeopolitik öneminin artacağını belirtmiştir.

Toplantıda Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Konuları Dairesi Başkan Vekili Arastu Habibaylı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Bölüm Başkanı Çiğdem Tenker Göksel, Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Kazbek İsayev, Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Müdür Yardımcısı Nuradil Baydoletov ve Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Direktörü Dr. Farhad Mammadov, Üye Devletlerin resmi düşünce kuruluşları arasında olası işbirliği konularını ele almışlardır.

Toplantının ardından Genel Sekreter Hasanov çeşitli basın kuruşlarına röportajlar vermiştir.

Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi, Uluslararası Türk Akademisi, Türk Kültür ve Miras Vakfı temsilcileri, Üye Devletlerin Büyükelçileri ve Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan`ın Büyükelçileri ile Bakü’de kâin diğer Büyükelçiliklerin temsilcileri ve yerel devlet yetkilileri toplantıya katılmışlardır.

Genel Sekreter Ramil Hasanov`a Proje Direktörleri Ceyhun Şahverdiyev, Pelin Musabay Baki Protokol Müdürü Emre Yurdakul ve Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Araz Salmanov eşlik etmiştir.