Türk İş Konseyi ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Sanayi Odası (EİT TSO) arasında, 14 Aralık 2018 tarihinde Taşkent`te düzenlenen EİT TSO 25. Yürütme Kurulu Toplantısı kapsamında bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve EİT TSO Başkanı Azarakhsh Hafizi, EİT TSO`nın 25. Yürütme Kurulu Toplantısı marjında Türk İş Konseyi ve EİT TSO arasında bir işbirliği  Mutabakat Zaptı imzaladılar.

Mutabakat Zaptı, her iki örgüt arasında işbirliğini geliştirmeyi, Türk Konseyi ve EİT Üye Ülkelerinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak amacıyla ortak çıkarlar konusunda yakın işbirliği ve istişareyi desteklemeyi, karşılıklı ilgi alanlarının belirlenerek taraflar arasında etkili, sistematik danışma, işbirliği, koordinasyon ve yararlı bilgi alışverişini tesis etmeyi ve sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev yaptığı konuşmada, Türk Konseyi ve EİT arasındaki mevcut işbirliğinin altını çizmiş ve bu Mutabakat Zaptı`nın tamamlanması konusundaki desteklerinden ötürü EİT Üyesi Ülkelere teşekkürlerini sunmuştur. Ayrıca, bu Mutabakat Zaptı`nın imzalanmasının, her iki kuruluşun birbirleri ve iş çevreleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve böylece bölgede sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmanın sağlanmasına katkıda bulunmak arzusunun bir kanıtı olduğunu da ifade etmiştir.

Açılış konuşmasında Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adkham Ikramov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev`i selamlayarak, EİT TSO ile Türk İş Konseyi arasında tesis edilen  ve bölgelerarası işbirliğini daha da artıracak olan yakın işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir. 
 
Hatırlanacağı üzere, Türk Konseyi 2012 yılından beri Ekonomik İşbirliği Teşkilatı nezdinde gözlemci statüsüne haiz olup, EİT’in de önümüzdeki dönemde Türk Konseyi’nde gözlemci statüsü alması beklenmektedir.
 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Proje Direktörü Özge Pan, EİT Ticaret ve Sanayi Odası’nın 25. Yürütme Kurulu Toplantısı`nda Genel Sekretere eşlik etmişlerdir.