Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü toplantısı 8 Kasım 2018 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmiştir. 

Türk Keneşi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev ve Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, Kazakistan Sosyal Kalkınma Bakanı Darhan Kaletayev, Azerbaycan Diaspora İşleri Devlet Komitesi Başkanı Fuad Muradov, Kırgızistan Göç Hizmeti Kurumu Başkanı Bolotbek İbraimzhanov, Kazakistan Vatandaşlar Vakfı Başkanı Nurtay Abıkayev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, YTB Başkanı Abdullah Eren ile çok sayıda kurum ve kuruluştan temsilciler katılmıştır.

Üye ülke medya kuruluşlarının yoğun ilgi gösterdiği toplantıda Türk Keneşi üye ülke diasporalarının mevcut durumları ele alınırken, üye ülkelerin Diaspora işlerinden sorumlu Kurumları ve Türkdilli Diasporalar arasındaki işbirliği ve eşgüdümün ilerletilmesi konularında görüş alış verişinde bulunulmuştur.

Dünyada ve bölgemizde meydana gelen gelişmeler çerçevesinde üye ülkelerin ilgili kurumlarınca güncellenen “Türk Keneşi Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi” katılımcı Bakan ve Kuruluş Başkanları tarafından imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Öte yandan, Türkdildeş diasporalar arasındaki işbirliği kapsamında 2019 döneminde atılacak somut adımların belirlendiği Ortak Eylem Planı Taraflarca onaylanmıştır.

Diasporadan sorumlu kurumlarımız ve Türkdildeş diasporalar arasındaki birliktelik ruhunun kuvvetlendirilmesi, yurtdışında yaşamakta olan vatandaşlarımızın birbirleriyle olan bağlarının pekiştirilmesi ve ortak değerlerimiz üzerinden bir farkındalık yaratılması amacıyla Türk Keneşi İkinci Diaspora Forumu’nun 2019 yılında Türkiye’nin evsahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır. İlaveten, Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Dördüncü toplantısının 2019 yılında Türkistan, Kazakistan’da gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Toplantı kapsamında, Türkdildeş diasporalar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun ilerletilmesi amacıyla Türk Keneşi çatısı altında ortak bir online diaspora portalı hazırlanmasına karar verilmiştir. Taraflar  ayrıca, Türkdildeş ülkelerin diasporalarına ilişkin kapsamlı bilgi sunacak Türk Keneşi Diaspora Atlası hazırlanması yolunda çalışmalara başlanması yönünde karar almıştır.

Türk Keneşi Diaspora İşlerinden Sorumlu Bakanlar ve Kuruluş Başkanları Üçüncü toplantısı çerçevesinde katılımcı Bakan ve Kuruluş Başkanları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay tarafından kabul edilmiştir. 

İlaveten, toplantı marjında Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın ilgili kurumları arasında ikili diaspora işbirliği Mutabakat Muhtıraları imzalanmıştır.
 
Toplantının ilk bölümüde TRT Avaz canlı yayın yapmıştır, buna ilişkin videonun linki aşağıda bulunmaktadır.