Türk Keneşi Medya ve Enformasyon Alanında İşbirliği 6. Çalışma Grubu Toplantısı - İstanbul