Türk Keneşi ve Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı arasında Mutabakat Zaptının İmzalanması