Türk Keneşi ve BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi arasında Mutabakat Zaptı İmza Töreni