Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne hazırlık çerçevesinde düzenlenen Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 21. Toplantısı sona ermiştir.

Türk Konseyi 6. Zirvesi’ne hazırlık çerçevesinde Bişkek’te düzenlenen Türk Konseyi Kıdemli Memurlar Komitesi (KMK) 21. Toplantısı üç günlük yoğun çalışmanın ardından 30 Ağustos tarihinde sona ermiştir. Kıdemli Memurlar 2-3 Eylül 2018’de sırasıyla gerçekleştirilecek Dışişleri Bakanları Konseyi ve Devlet Başkanları Konseyi’ne sunulacak belge ve anlaşmalar üzerinde müzakereleri tamamlamışlardır. 
 
Bu kapsamda, Kıdemli Memurlar, diğer hususların yanı sıra, Türk Konseyi 6. Zirve Bildirisi taslağını gözden geçirmişler, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı’nın tamamlayıcı anlaşmalarına son halini vermişlerdir. Bundan sonraki aşamada, söz konusu belgeler, Üye Ülkelerin Dışişleri Bakanlarına 2 Eylül’de Bişkek’teki toplantılarında incelemeleri için takdim edilecektir.
 
Türk Konseyi 6. Zirvesi’nin konusunu gençlik ve spor alanında işbirliği teşkil etmektedir.