Türk Konseyi, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi ve GIZ ile ortaklaşa olarak 28 Ocak 2019 tarihinde Bakü`de Gümrük Geçişlerinin Kolaylaştırılması konusunda Bölgesel Çalıştay düzenlemiştir.

Türk Konseyi tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi ve GIZ ortaklığında düzenlenen Gümrük Geçişlerinin Kolaylaştırılması Bölgesel Çalıştayı 28 Ocak 2019 tarihinde Bakü`de başarıyla gerçekleştirilmiştir.
 
Çalıştay, Azerbaycan, Kırgızistan, Türkiye ve Gürcistan`ın gümrük yetkililerinin yanı sıra, sahadaki ulusal deneyimleri paylaşan ve bölgesel transit taşımacılığını kolaylaştırmak için mevcut araçların uygulanmasını tartışan ABADA ve TRACECA gibi çeşitli paydaşları bir araya getirmiştir.
 
Çalıştay’ın açılış konuşmasını Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi Başkan Yardımcısı Javad Gasimov yapmış, taraflara Gümrük Geçişlerinin Kolaylaştırılması Çalıştayını organize etmelerine katkılarından dolayı teşekkürlerini ifade ederek, Çalıştay’ın Doğu-Batı ve Kuzey-Güney Koridorlarının kavşak noktalarındaki konumu ışığında Azerbaycan`ın geliştirdiği yeni transit konsepti çerçevesinde önemine dikkat çekmiştir. Avrupa yaklaşımının yanı sıra Gürcistan`ın sevkiyat ve bilgi alışverişini kolaylaştırma deneyiminin daha iyi anlaşılması için Türkiye deneyiminin önemini vurgulayan Gasimov, benzer sistemlerin uygulanmasının gelecekte Orta Asya ortakları ile mümkün olabileceğini vurgulamıştır.
 
Başkan Yardımcısı Gasimov’un konuşmasını takiben Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Gismat Gozalov yaptığı açılış konuşmasında, bu önemli bölgesel çalıştaya ev sahipliği yapan Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesine şükranlarını ifadeyle,  Türk Konseyi Sekretaryasının gümrük işlemlerini basitleştirmeye ve gümrükleme verimliliğini artırmaya odaklanan gümrük ve geçişleri kolaylaştırmaya yönelik faaliyetlerini ve çalışmalarını vurgulamıştır.

Genel Sekreter Yardımcısı, bugüne kadar düzenlenen Zirvelerde Türk Konseyi Devlet Başkanları tarafından Trans Hazar Koridoruna yapılan özel vurguyu yineleyerek, bu Çalıştayın ilgili bölgesel paydaşların ileriye dönük ve bölgesel gümrük geçişi ile ilgili politikaları geliştirmelerine vesile olmasını temenni etmiştir.

Bir günlük Çalıştay sırasında düzenlenen dört oturumda; Avrupa Yeni Bilgisayarlı Transit Sisteminin (NCTS) uygulanması, TIR Sözleşmesi ve e-TIR projelerinin uygulanması, transit taşımacılığının gelişimi ve beklentilerinin yanısıra kamu-özel ortaklığı ve daha fazla işbirliği için olası yollar hakkında interaktif tartışmalar yapılmıştır.

Proje Direktörü Ozge Pan, Çalıştayda Genel Sekreter Yardımcısı`na eşlik etmiştir.