Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 3. Toplantısı 8 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çalışma Grubu 3. Toplantısı, 8 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı evsahipliğinde ve üye ülkelerden gelen temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantı, üye ülkelerden iştirak eden heyet başkanlarının ve Türk Keneşi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’ın konuşmalarıyla başlamıştır.

Açılış oturumunu takiben heyetler, siber güvenlik, TASIM projesi ve fiber altyapı, uydu hizmetleri ve e-devlet başlıklı dört alt Çalışma Grubuna ayrılmıştır. Alt Çalışma Gruplarının ardından bahse konu projelerle ilgili somut öneriler alt grupların değerlendirmelerini kısaca özetleyen oturum sırasında ele alınmış ve tüm öneriler taraflarca kabul edilen toplantı protokolüne yansıtılmıştır.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’ın moderatörlüğünde geçen toplantıya, Türk Konseyi Sekretaryası’nı temsilen Proje Direktörleri Farid Damirli, Yedil Myrzakhanov, Zhyldyz Uzakova, Özge Pan ve Araştırma Uzmanı Dastan Almen katılmıştır.