Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BİT) sorumlu Bakanlar üçüncü toplantısı 31 Ocak 2019 tarihinde Kazakistan`ın Almatı kentinde gerçekleştirilmiştir.

Kazakistan Cumhuriyeti Enformasyon ve Haberleşme Bakanı Dauren Abayev ile Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev`in ev sahipliği yaptığı Bakanlar toplantısına, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan,  Kırgız Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Komitesi Başkanı Bakit Sharshembiyev, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakan Yardımcısı Elmir Velizade ve Macaristan Bilgi - İletişim, Yenilik ve Teknoloji  Devlet Sekreteri Yardımcısı Dr. Károly Balázs Solmar katılmıştır.
 
Genel Sekreter Baghdad Amreyev yaptığı konuşmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin Üye Ülkelerin sosyo-ekonomik gelişiminde oynadığı önemi rolü vurgulamıştır. Türk Konseyi Sekretaryasının Çalışma Grubu toplantıları aracılığıyla, Üye Ülkeler arasında siber güvenlik, TASIM projesi ve fiber altyapı, uydu hizmetleri ve e-devlet ile ilgili temel konularda işbirliğine yönelik ortak projeler üzerinde durduğunu belirtmiştir. 
 
Özellikle, 3 Eylül 2018 tarihinde Çolpan-Ata`da düzenlenen Türk Konseyi 6. Zirvesi`ne atıfta bulunan Genel Sekreter, Üye Ülke Devlet Başkanlarının BİT konusuna büyük önem verdiklerini ve Üye Ülkelerin BİT alanında karşılıklı yarar sağlayan işbirliği ve koordinasyonları geliştirmek üzere gösterdikleri çabaları teşvik ettiklerini belirtmiştir.
 
Türk Konseyinin, diğer alanlarda olduğu gibi bu alanda da Üye Ülkeler arasında işbirliğini ve koordinasyonu güçlendirme çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine eklemiştir.
BİT çerçevesinde dört ana işbirliği alanına değinen Kazakistan Cumhuriyeti Bilgi ve İletişim Bakanı Dauren Abayev, TASIM Projesi`nin tüm Üye Ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek stratejik bir girişim olarak önemini vurgulamış, ayrıca Türkiye`nin Üye Devletlerin ulusal TV kanallarını TÜRKSAT aracılığıyla yayınlama teklifine kendisinin verdiği desteği dile getirmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da yaptığı konuşmada, Doğu ve Batı`yı birbirine bağlayacak ve geleceğin bilgi yolu olarak nitelenen TASIM projesinin altını çizmiştir. Bakan, Türk Konseyinin işbirliğini güçlendirmedeki rolünü vurgulayarak, tüm Üye Ülkeleri Konsey kapsamında kararlaştırılan projeleri hayata geçirmek için ortak çalışmaları yoğunlaştırmaya çağırmıştır.
 
Kırgız Cumhuriyeti Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Komitesi Başkanı Bakit Sharshembiyev, ülkelerinin BİT alanında, özellikle uydu servisi (dijital yayıncılık) ve TASIM projesine katılarak, üye ülkelerle işbirliğini artırma arzusunda olduğunu vurgulamıştır.
 
Takiben, Ülkede ekonominin dijitalleşmesinin rolünü ve e-imza konusunda Türkiye ile karşılıklı yararlı işbirliğinin rolünü ifade eden Elmir Velizade, bu iki kritik konuda diğer Üye Ülkelerle işbirliğinin artırılmasını istediklerini belirtmiştir. 
 
Türk Konseyi BİT Bakanlar Toplantısına ilk kez katılan, Macaristan Bilgi - İletişim, Yenilik ve Teknoloji Devlet Sekreteri Yardımcısı Dr. Károly Balázs Solmar, BİT sektöründe Türk Konseyi Üye Ülkeleri ile yakın işbirliğine hazır olduklarını ifade etmiştir. Üye Ülkeleri  9-12 Eylül 2019 tarihlerinde Budapeşte`de yapılacak olan ITU Telecom World 2019 etkinliğine katılmaya davet eden Devlet Sekreteri Yardımcısı Solmar, Türk Konseyi BİT`ten sorumlu Bakanlarının bir toplantısını, söz konusu etkinliğin marjlarında yan etkinlik olarak düzenlemeyi önermiştir. 

BİT`ten sorumlu bakanlar toplantı sırasında yaptıkları konuşmalarda, başarıları ve zorlukları paylaşmışlar, bunun yanısıra bu sektörün geliştirilmesinde gerekli olan daha fazla strateji ve faaliyetlere değinmişlerdir. Türk Konseyi Üye Ülkelerinin BİT alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden bakanlar, en iyi uygulamaları paylaşarak ve inovasyon, serbest veri akışı, TASIM projesinin hızlandırılması gerekliliği, e-imza ve e-devlet, gelişmekte olan dijital teknolojiler, siber güvenlik vb. gibi alanlarda ortak projelerin uygulanması yoluyla Üye Devletler arasında yakın ve aktif işbirliğinin önemini ifade etmişlerdir. 
 
Açılış konuşmalarının ardından düzenlenen ve Genel Sekreter Baghdad Amreyev tarafından yönetilen genel oturumda Bakanlar, 30 Ocak 2019 tarihinde Almatı`da gerçekleştirilen Türk Konseyi BİT Çalışma Grubu 4. Toplantısında, Üye Ülkelerin uzmanları tarafından kabul edilen özellikle Siber Güvenlik, TASIM projesi, Uydu Hizmetleri ve E-devlet konularında işbirliğine yönelik hususları ele almışlardır.
 
BİT ile ilgili yukarıda belirtilen 4. Çalışma Grubu toplantısında uzmanlar, üzerinde anlaşmaya varılan projeleri gerçekleştirme yöntemlerini tartışmışlar, ayrıca BİT alanında devam eden işbirliğini güçlendirmek için yeni girişimler ve önerilerde bulunmuşlardır. Bakanlar, Çalışma Grubu toplantısının Raporunu kabul etmiş ve Türk Konseyi BİT`den sorumlu Bakanların bir sonraki toplantısının 2020 yılı içinde Kırgızistan`da yapılmasına karar vermiştir.
 
Genel Sekreter Baghadad Amreyev`e Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Proje Direktörleri Ali Çiviler, Farrukh Jumayev ve Zhanar Nughumanova eşlik etmiştir.