Türk Konseyi Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden (BIT) Sorumlu Bakanları’nın 2. Toplantısı 9 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir.

 Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov tarafından açıloşo yapılan toplantıda, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleri Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma, İletişim ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Guluzade,  Kırgızistan Cumhuriyeti Bilişim Teknolojileri ve İletişim Komisyonu Bakan Yardımcısı Abdysamat Sağlambayev ve Kazakistan Cumhuriyeti BİT Bakanlığı Bünyesindeki Haberleşme, Bilişim ve Geniş Medya Kamu Kontrol Komitesi Başkan Vekili Vitaliy Yaroshenko birer konuşma yapmışlardır.

Üye Devletler, BİT`in önemini vurgulayarak, gündelik hayatta ekonomiden güvenliğe kadar her alanda kapsadığı role dikkat çekmişlerdir. Taraflar, dün düzenlenen dört alt çalışma grubunda görüşülen çeşitli konulara da temas etmişlerdir.

Yapılan genel görüşmelerde Genel Sekreter Hasanov, siber güvenlik konusu ile Üye Devletlerin bu konuda karşılaştığı tehditlere değinmiştir. Genel Sekreter Hasanov ayrıca, siber güvenlik piyasasının 2015 yılında 75 milyar dolara ulaştığını ve 2020 yılında 170 milyar doları bulmasının beklendiğini bildirmiş ve siber güvenliğin NATO`nun yeni stratejik konseptine yeni çatışma alanı olarak dahil edildiğini belirtmiştir.

Bakanlar, dört alt çalışma grubu aracılığıyla işbirliğinin geliştirilmesinin önemini de vurgulamışlardır.

3. Bakanlar Toplantısının yer ve tarihinin belirlenmesine ilişkin olarak, Kazakistan`ın bu konu hakkında Sekretaryaya diplomatik kanallar aracılığıyla bilgi vermesi hususunda mutabık kalınmıştır.

Görüşmelerin tamamlanmasını takiben İkinci Bakanlar Toplantısı’nın mutabık kalınan Toplantı Zaptı Genel Sekreter Hasanov tarafından imzalanmıştır.

Toplantının sonunda ayrıca, Bakanlar ve katılımcıların yeraldığı bir aile fotoğrafı çekilmiştir.

Toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman Proje Direktörleri Farid Damirli, Yedil Myrzakhanov, Zhyldyz Uzakova, Özge Pan, Ali Çiviler, Protokol Müdürü Emre Yurdakul ve Araştırma Uzmanı Dastan Almen katılmıştır.