Türk Konseyi Diaspora Temas Grubu’nun Dördüncü Toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Diaspora Temas Grubu’nun Dördüncü toplantısı 23 Şubat 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman’ın yönettiği toplantıya T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Mehmet Köse, Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf; Azerbaycan Diaspora Bakanlığı Müsteşarı Neriman Gurbanov; Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Komite Başkan Yardımcısı Galymzhan Meldeshev; ve Kırgızistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli Konsolos Tilek Kozhogulov ile üye ülkelerin ilgili uzmanları iştirak etmiştir.

Dünyada ve bölgemizde cereyan eden gelişmeler çerçevesinde Türkiye Tarafının değişiklik teklifinde bulunduğu “Türk Konseyi Türkdildeş Diaspora Ortak Faaliyet Stratejisi” Taraflarca ele alınmış ve güncellenmiştir. Üçüncü Türk Konseyi Diaspora Bakanlar/Kuruluş Başkanları toplantısının Türkiye’nin evsahipliğinde Nisan-Mayıs 2018 döneminde düzenlenmesi Taraflarca kararlaştırılmıştır. Güncellenen Strateji belgesi Üçüncü Türk Konseyi Diaspora Bakanlar/Kuruluş Başkanları toplantısında Bakanlar/Kuruluş Başkanları tarafından onaylanacaktır.

Taraflar Türkdildeş diasporalar arasındaki işbirliği kapsamında 2018-2019 döneminde atılacak somut adımların belirlendiği Ortak Eylem Planı’nın temel unsurları üzerinde mutabık kalmışlardır.

Ülkelerimize yönelik olarak sahnelenen olumsuz propagandalara ve algı operasyonlarına karşı halklarımız arasındaki birliktelik ruhunun kuvvetlendirilmesi, yurtdışında yaşamakta olan vatandaşlarımızın birbirleriyle olan bağlarının kuvvetlendirilmesi ve ortak değerlerimiz üzerinden bir farkındalık yaratılması amacıyla Türk Konseyi İkinci Diaspora Forumu’nun 2018’in sonu ya da 2019’un başında Türkiye’nin evsahipliğinde geniş bir katılımla gerçekleştirilmesi hususunda mutabakat sağlanmıştır.

Toplantı kapsamında ayrıca, Türkdildeş diasporalar arasındaki işbirliği ve koordinasyonun ilerletilmesi amacıyla Türk Konseyi Diasporalar Atlası hazırlanması yolunda çalışma başlatılması kararlaştırılmıştır.