Türk Konseyi Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı 29 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenmiştir.

Türk Konseyi Ekonomik İşbirliği Çalışma Grubu 9. Toplantısı Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı evsahipliğinde 29 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da Üye Ülkelerin Ekonomi Bakanlıklarından ve ilgili kurumlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Toplantının moderatörlüğünü üstelenen Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Ekonomi Bakanlığı Daire Başkanı Ahmet Yavuzhan Erdem`in açılış konuşmalarıyla toplantı başlamıştır.

Yatırım ortamının iyileştirilmesi, Üye Ülkeler arasındaki uluslararası ticareti tamamlayıcı nitelikte iyileştirme araçları, özel ekonomik bölgeler, serbest ekonomik bölgeler ve serbest bölgeler, Türk Ticaret Platformu, küçük ve orta ölçekli işletmeler için destek, ekonomi istatistikleri ve uzman değişim programı, toplantıda ele alınan konular arasında yeralmıştır.

Toplantıda Proje Direktörleri Jeyhun Shahverdiyev, Assan Mazhitov, Zhyldyz Uzakova, Özge Pan ile Araştırma Uzmanı Dastan Almen Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman eşlik etmişlerdir.

9. Çalışma Grubu Toplantısı`nın sonuçları Türk Konseyi Üye Ülkelerinin Ekonomiden Sorumlu Bakanlarının yanısıra Özbekistan Ekonomi Bakanı Birinci Yardımcısı Sunatulla Bekenov’un katılımıyla 30 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan  Yedinci Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısına sunulacaktır.