Türk Konseyi Genç Liderler Forumu Nahçıvan`da düzenlendi.

Türk Konseyi Genç Liderler Forumu, 25-29 Kasım 2018 tarihleri arasında Nahçıvan`da Türk Konseyi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.
 
Gençliğin geleceğine ve gelişimine katkıda bulunmak, ortak tarih, kültür ve dili paylaşan gençler arasında sosyalleşmeyi teşvik etmek ve geleceğin liderlerine toplumsal sorunlar karşısında duyarlılık kazandırmak amacıyla bir forum düzenlenmesi fikri Gençlik ve Spor alanında İşbirliğine ithaf edilmiş olan Türk Konseyi 6. Zirvesi’nde benimsenmiştir. Bu çerçevede, 13 Mayıs 2017`de Bakü`de düzenlenen Türk Konseyi Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar İkinci Toplantısı`nda “Türk Konseyi Genç Liderler Forumu” düzenlemesi kararı alınmıştır. 
 
Azerbaycan Cumhuriyeti’nin  Ulusal Lideri Haydar Aliyev`i anma töreniyle başlayan Forumun katılımcıları, büyük önder onuruna inşa edilen anıta çiçek bırakmışlar ve Haydar Aliyev’in hayatını sergileyen müzeyi gezmişlerdir.
 
Forum, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ali Meclis Başkanı Vasif Talibov, Azerbaycan Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov, Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Afandiyeva ve TÜRKPA Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız’ın gençlik ve spor alanında gerçekleştirilen faaliyetler, ulusal gençlik politikaları, gençlik konusunda öncelikli alanlar, gençler arasındaki küresel eğilimler, Türk dünyasında gençlerin durumu ve uluslararası işbirliği açısından gençlik ve spor işbirliği konularını içeren açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Azad Jabbarov, Türkiye Cumhuriyeti Nahçıvan Başkonsolosu Emin Kiraz ile Türkiye Cumhuriyeti Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı temsilcisi Hüseyin Çardak da törene iştirak etmiştir.
 
Açılış konuşmalarının ardından Nahçıvan Devlet Filarmoni Oda Orkestrası katılımcılara renkli bir konser vermiştir.
 
Aynı günün ikinci yarısı ve takip eden iki gün boyunca, ilgili devlet kurumları, üye devletlerin ulusal gençlik konseyleri, gençlik örgütleri temsilcileri ve Türk Konseyi Türk Üniversiteler Birliği Öğrenci Konseyi üyelerinden oluşan 50 katılımcı, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman başkanlığında yürütülen dört yuvarlak masa toplantısında interaktif bir şekilde görüş alış verişinde bulunmuştur. Oturumlarda, Türk Konseyi çatısı altındaki gençlik işbirliğini güçlendirmenin yolları, Üye Devletlerde yaşayan gençlerin beklentileri, Türk Konseyi`nin mevcut ve gelecekteki faaliyetlerine ilişkin öneriler ile bunların gelişim perspektiflerini içeren tartışma ve değerlendirmelere yer verilmiştir.
 
Yuvarlak masa oturumlarında tartışılan başlıca konulardan biri; sivil toplum örgütleri ve üye devletlerin ulusal gençlik konseyleri gibi gençlik kurumları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla Türk Konseyi bünyesinde kurulan “Gençlik Platformu”nun operasyonel hale getirilmesi olmuştur. Gençlik Platformu kapsamında, üye ülke gençleri arasında işbirliği ve koordinasyonun çeşitli projeler ve faaliyetler yoluyla artırılması ve gençlerin tek bir çatı altında toplanmaları sağlanarak dünyaya karşı birleşik bir temsil kapasitesi kazanmaları hedeflenmektedir. 
 
Program çerçevesinde katılımcılar ayrıca Nahçıvan’ın tarihi ve kültürel mirasının önemli örneklerini teşkil eden Devlet Bayrak Müzesi, Tarihi-Mimari Kompleksi "Han Sarayı" ve Düzdağ Fizyoterapi Merkezini ziyaret etmişlerdir. 
 
Programın sonunda, Genç Liderler Forumu katılımcıları ile Nahçıvan’ın gençleri arasında dostane bir futbol maçı düzenlenmiştir.
 
Forum sırasında Proje Direktörü Ali Çiviler ve Araştırma Uzmanı Dastan Almen, Genel Sekreter Yardımcısı`na eşlik etmişlerdir.