Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman `Çin Seddi`nden İpek Yolu`nun Kalbine` başlıklı Uluslararası Turizm Yatırım Forumu`na katılmıştır.

Sözkonusu forum, 15-16 Kasım 2017 tarihlerinde Çimkent’te (Shymkent) Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı ile Güney Kazakistan Eyaleti Valiliği (Akimat) tarafından ortaklaşa düzenlenmektedir.
 
Forumun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Güney Kazakistan Eyaleti Valisi tüm katılımcıları memnuniyetle karşılamış, bölgenin turistik potansiyelinin hızlı artışını vurgulamıştır. 
Açılış törenini takiben, Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, birinci panel oturumunda Türk Konseyi’nin yürütmekte olduğu faaliyet ve projeler hakkında katılımcılara kapsamlı bilgi vermiştir.
 
Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ayrıca, 2018 yılında lansmanı planlanan "Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi" projesini ayrıntılı şekilde anlatmıştır. 
 
Bahsekonu ortak tur paketiyle, yerel şirketlere uygun koşullar yaratarak Üye Ülkelerin ekonomilerinin gelişimine katkıda bulunulacağı belirtilmiştir.
 
Konuşmasının sonunda, Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, ilgili tarafları bu proje çerçevesinde işbirliği yapmaya davet etmiştir.
 
Forumda, Türk Konseyi Proje Direktörü Farid Damirli Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman’a eşlik etmiştir.