Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, `En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası`nın açılış törenine katılmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı bir Birleşmiş Milletler (BM) kurumu olan “En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası” nın 4 Haziran 2018 tarihinde Gebze`de düzenlenen açılış törenine katılmıştır.
 
Banka, En Az Gelişmiş Ülkeler için bilimsel araştırma inovasyon tabanını geliştirmeyi, araştırma kurumları arasında ağ oluşturmayı ve bu ülkelerin kritik ve uygun teknolojilere erişmesine ve kullanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda Banka, doğrudan sürdürülebilir kalkınma için küresel ortaklığı yeniden hayata geçirme ve uygulama araçlarının güçlendirilmesi ile ilgili 17 no`lu Sürdürülebilir Kalkınma Hedefine ulaşmayı hedeflemektedir.
 
Tören, En Az Gelişmiş Ülkeler için Teknoloji Bankası Genel Müdürü ve Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler, Denize Kıyısı olmayan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Ülkeleri Direktörü Heidi Schroderus-Fox`un açılış konuşmasıyla başlamıştır. Program, Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ile BM Genel Sekreter Yardımcısı Amina J. Muhammed`in açılış konuşmaları ile devam etmiştir. Konuşmaların ardından, yukarıda belirtilen Banka, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Küresel İyi Vakfı (Global Good Foundation) arasında işbirliği için Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Kocaman`ın da yer aldığı grup fotoğrafı ve kurdele kesme töreniyle program sona ermiştir. Açılış töreninden sonra, en az gelişmiş ülkelerde sürdürülebilir kalkınmanın geliştirilmesine Teknoloji Bankası`nın gelecekteki muhtemel katkısını tartışmak üzere bir panel düzenlenmiştir. Açılış töreni marjında Bakan Özlü ile görüşen Dr. Kocaman, Türk Konseyi`nin özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerine odaklanan faaliyetleri hakkında kendisine bilgi aktarmıştır.
 
Etkinlikte Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman`a Proje Direktörleri Pelin Musabay Baki ve Jhyldyz Uzakova eşlik etmişlerdir.