Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ‘Kazak dilinin Latin alfabesine geçişi: devlet dilinin küreselleşme açısından gelişimi’ konulu Uluslararası Bilimsel Konferansa katılmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 5 Haziran 2018 tarihinde  Kh. Dosmukhamedov Atırav Üniversitesi’nin Atırav Valiliği ile işbirliği halinde düzenlediği  ‘Kazak dilinin Latin alfabesine geçişi: devlet dilinin küreselleşme açısından gelişimi’ konulu Uluslararası Bilimsel Konferansa katılmıştır.

Avrupa, Orta Doğu, BDT ülkeleri ile Kazakistan’dan bilim insanları, eğitimciler ve dil konusunda uzmanların katıldığı Konferansta, ‘küreselleşme bağlamında iletişimde Latin grafiklerinin rolü’, ‘Kazak dilinin Latin alfabesine geçişi: dünya pratiği ve bilimsel metodolojik ilkeler’ ve ‘kamu bilincinin modernizasyonu: devlet dili ve yenilikçi yöntem’ başlıklarında üç oturum yer almıştır.

Latin alfabesine geçişin 2025 yılına kadar kademeli olarak sağlanacağı, 2018`den itibaren ders kitaplarının yeni Kazak alfabesiyle basılmasının planlandığı Kazakistan`da Latin alfabesine geçiş sürecinde önemli adımlar atılmaktadır. Bu önemli gelişmeler ışığında düzenlenen Konferans sırasında uzmanlar özellikle Kiril alfabesinden Latince grafiklere geçişin devlet dilinin gelişimindeki rolüne etkilerini ele alarak, bu sürecin dilsel, bilgisel, sosyal, kültürel, tarihsel ve felsefi olgular açısından önemine dikkat çekmişlerdir.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman Konferans sırasında bir konuşma yaparak, Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev’in önderliğinde Kazakistan’ın Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçiş sürecindeki  kararlı tutumundan duyulan memnuniyeti ifade ederek Türk Konseyi’nin bu sürece her zaman destek vermeye devem edeceğini ifade etmiştir. Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Kocaman ayrıca Konsey tarafından özellikle dil ve eğitim alanında yürütülen projeler hakkında katılımcılara bilgi aktarmıştır.  Konferans kapsamında Dr. Kocaman ev sahibi üniversitenin yetkilileri ve katılımcı bilim insanları ile ikili görüşmelerde bulunmuştur. 

Konferans 6 Haziran 2018 tarihinde düzenlenecek genel oturum ile sona erecektir.