Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 27 Ekim 2017 tarihinde Brüksel`de Crans Montana Forumunun 19. Yıllık Toplantısı sırasında bir konuşma yapmıştır.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, "Deniz Güvenliği" konusuna ithaf edilmiş olan Crans Montana Limanlar Kulübü oturumunda konuşmacı olarak yer almıştır.

Forumun Kurucu Başkanı ve NATO’nun ortaya çıkmakta olan güvenlik zorluklarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı’nın ortak moderatörlüğünde düzenlenen oturumda, çeşitli kurumların temsilcileri, bugünün güvenlik tehditlerini, işbirliği araçlarını ve kamu-özel sektör aktörlerinin rolünü tartıştılar.

Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman yaptığı konuşmada, Türk Konseyi`nin devam etmekte olan projeleri, özellikle Üye Ülkelerin limanlarını kapsayan Trans Hazar Koridoru  ve gelecekteki muhtemel güvenlik unsurları  ile ilgili katılımcılara bilgi aktarmıştır.

Türk Konseyi Proje Direktörleri Özge Pan ve Yedil Myrzakhanov, Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman`a eşlik etmişlerdir.