Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman BM Güney Güney İşbirliği Ofisinin düzenlediği 4. Bölgesel Network Forumuna katılmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, 29 Haziran 2018 tarihinde İstanbul’da BM Güney Güney İşbirliği Ofisi tarafından ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı evsahipliğinde düzenlenen 4. Bölgesel Network Forumuna katılmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hayata geçirilmesinde özel sektörünün rolünün arttırılması konulu Forumun diğer ortakları BM Kalkınma Programı, SESRIC, İslam Kalkınma Bankası ve Akdeniz için Birlik olmuştur.

Forum’da konuşma yapan Dr. Kocaman, Türk Konseyi’nin BM Güney Güney İşbirliği Ofisi ve BM Kalkınma Programı ile işbirliğine değinerek, Türk Konseyi’nin çalışmalarında özel sektöre atfettiği öneme vurgu yapmıştır.

Akdeniz için Birliğin, bölgedeki güney güney işbirliğinin arttırılmasındaki rolünü konu alan oturumun moderatörlüğü, Türk Konseyi Proje Direktörü Pelin Musabay Baki tarafından gerçekleştirilmiştir.

Forumda, BM İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi ile SESRIC tarafından yetenek geliştirilmesinde özel sektörün rolünün arttırılmasına yönelik hazırlanan ve bu konudaki başarılı örnekleri içeren ortak yayınının ilk tanıtımı yapılmıştır.

Ayrıca, Forumun sonunda özel sektörün güney güney ve üçgen işbirliğine daha fazla katkı sağlamasına yönelik niyet beyanı, BM Güney Güney İşbirliği Ofisi, BM İstanbul Uluslararası Özel Sektör ve Kalkınma Merkezi ile SESRIC’in üst düzey yetkilileri tarafından imzalanmıştır.