Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman UNDP tarafından düzenlenen 4. İstanbul Kalkınma Diyalogları “İlerleme - 2030” başlıklı toplantının açılış töreni ve ilk oturumuna katılmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından 3 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen 4. İstanbul Kalkınma Diyalogları “İlerleme - 2030” başlıklı toplantının açılış töreni ve ilk oturumuna katılmıştır.

Bahsekonu küresel etkinlik, üst düzey hükümet temsilcileri, BM ajansları ve sivil toplum örgütlerinden diğer üst düzey konuşmacılardan oluşan 400`den fazla katılımcıyı bir araya getirmiştir. Açılış töreninde BM Genel Sekreter Yardımcısı, BM Kalkınma Programı  UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve BDT Bölgesel Büro Direktörü Cihan Sultanoğlu, yaptığı açılış konuşmasında 2030 ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri gündeminin tanıtımı ve uygulanmasında ileriye dönük ve eylem odaklı bir yaklaşımın benimsenmesinin önemini vurgulamıştır. Cihan Sultanoğlu konuşmasında ayrıca, sürdürülebilir kalkınmada sosyo - ekonomik kalkınma, yönetişim ve inovasyonla ilgili boyutlara ilişkin 3 ana sorun üzerinde durmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Murat Yavuz Ateş yaptığı açılış konuşmasında, Türkiye ile UNDP arasındaki işbirliğinin daha da güçlendiğine dikkat çekerek, Türk Hükümetinin İstanbul`un BM ve diğer uluslararası kuruluşlar için bölgesel bir merkeze dönüşmesi konusundaki memnuniyetini dile getirmiştir. Büyükelçi Ateş ayrıca Türkiye`nin 2030 Sürdürülebilir Gündemi ‘geride kimseyi bırakmayacak` şekilde uygulama taahhüdünü de vurgulamıştır. 

Açılışı takiben, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Baş Ekonomisti Sergey Guriev ve PwC Güneydoğu Avrupa Direktörü (ve eski Karadağ Başbakanı) Igor Luksic’in  konuşmacı olarak katıldığı  “Avrupa ve Orta Asya`da Sürdürülebilir Kalkınma - nerede duruyoruz?” başlıklı oturum gerçekleştirilmiştir.

Etkinlikte oturumları tüm gün boyunca izleyecek olan Proje Direktörleri Zhanar Nugumanova ve Pelin Musabay Baki, açılışta ve etkinliğin ilk oturumunda Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman’a eşlik ettiler.