Türk Konseyi Genel Sekreteri 25 Ekim 2018 tarihinde Dubai`de düzenlenen Akıllı Yeşil Kentler ve Turizmde Güney-Güney İşbirliği ile ilgili İpek Yolu Belediye Başkanları Toplantısına hitap etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Dünya Yeşil Ekonomi Zirvesi 2018 kapsamında 25 Ekim 2018 tarihinde`de Dubai`de düzenlenen Akıllı Yeşil Şehirler ve Turizmde Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği İpek Yolu Belediye Başkanları toplantısına katılmıştır. Toplantı, Dünya Yeşil Ekonomi Örgütü (WGEO), Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) ve Deniz Kıtası İpek Yolu Şehirleri İttifakı (MCSR-CA) tarafından ortaklaşa düzenlenmiştir.

Toplantıya Afrika, Arap Ülkeleri, Asya, Avrupa ve BDT bölgesinden 20 şehirden 60 temsilci katılmıştır. Belediye başkanları, belediye ve devlet, hükümet yetkilileri ve MCSR-CA ve WGEO ağlarının kurumsal ortaklarının yanı sıra Türk Konseyi, UNESCO ve UNIDO`nun da dahil olduğu uluslararası ve bölgesel kuruluşlardan temsilciler, turizm ve akıllı yeşil şehirleri teşvik etmek konusunda Güney`deki şehirlerin karşılaştığı zorlukların yanı sıra çözüm önerilerini de ele almışlardır.

Açılış töreninde katılımcılara hitap eden Genel Sekreter Amreyev, İpek Yolu boyunca yer alan şehirlerin turizmi teşvik ederek ve destekleyerek de sürdürülebilir kalkınmaya doğru çalışabileceğini vurgulamıştır. Diğer faydaların yanı sıra, turizmle ilgili faaliyetler çok ihtiyaç duyulan mali kaynakları getirebilir, altyapıyı geliştirmek için teşvikler sağlayabilir, yerel halk için iş olanakları ve eğitim fırsatları sağlayabilir ve geleneksel etkinlikleri ve gelenekleri yeniden canlandırabilir ve destekleyebilir. 

Genel Sekreter ayrıca, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin büyük turizm potansiyelinin, eşsiz tarihi ve kültürel mirası, peyzajı ve doğası ile dünya turizmindeki yeni trendlere cevap veren konumunun altını çizmiştir.

Genel Sekreter, Türk Konseyi “Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi” projesi ve BM Dünya Turizm Örgütü ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi gibi önde gelen uluslararası kuruluşlarla turizm alanında resmi işbirliği çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi vermiştir.

Genel Sekreter, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin Ortak Tur Paketini daha rekabetçi hale getirmek için gerekli tedbirleri alacağını bildirerek, Türk Konseyi`nin, Ortak Tur Paketinin Özbekistan ve Türkmenistan`dan tarihi şehirleri de kapsayacak şekilde düzenlenmesine ilişkin çalışmaları sürdürdüğünü belirtmiştir.

B. Amreyev, Türk Konseyi`nin, Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketinin uluslararası camiada tanıtılmasını daha da genişletmek üzere yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde turizmde tüm paydaşlarla ortaklık geliştirme isteğinin altını çizmiştir Bu bağlamda Türk Konsey ile Deniz Kenarı İpek Yolu Şehirleri İttifakı’nın Dünya Yeşil Ekonomi Örgütü`nün Akıllı Şehirler ve turizme odaklanan Akıllı İpek Yolu Girişimi kapsamında da işbirliği yapabileceklerini belirtmiştir.

Toplantıya Proje Direktörü Ceyhun Şahverdiyev Genel Sekreter Amreyev’e eşlik etmiştir.