Türk Konseyi Genel Sekreteri, 28 Eylül 2018 tarihinde New York`ta Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı`na hitap etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Birleşmiş Milletlerin  73. Genel Kurulu vesilesiyle New York’a düzenlemiş olduğu resmi ziyaret kapsamında, 28 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı`na katılarak medeniyetler arasında küresel diyaloğun genel süreci, kültürlerarası ve dinler arası diyalogda UNAOC`un rolü ve Türk Konseyi`nin UNAOC ile devam eden işbirliği ile barış kültürünü teşvik etme potansiyeli hakkında bir konuşma yapmıştır.

“Köprü İnşa Etmek: Barış Kültürünü Desteklemek İçin Yumuşak Gücü Kullanmak” konulu bakanlar toplantısı, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz El Nasser`in  açılış konuşması ve raporu ile başlamıştır. Bakanlar toplantısına 31 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan temsilciler iştirak etmiştir.

Toplantı, Türk Konseyi Genel Sekreterinin BM Genel Merkezinde hitap ettiği ilk toplantı olma özelliğini taşımaktadır. Genel Sekreterin hitap sırasını anonsunda, Yüksek Temsilci El Nasser yeni Genel Sekreteri ve Türk Konseyi`ni bakanlık toplantısı katılımcılarına tanıtarak, Türk Konseyi Devlet Başkanları 6. Zirvesinde atanmasından dolayı Genel Sekreteri kutlamış ve iki kurum arasında devam etmekte olan işbirliğine övgüde bulunmuştur.

Genel Sekreter Amreyev konuşmasında, bölgesel örgütlerin küresel gündeme her açıdan katkı sağlamada önemli role sahip olduklarının altını çizerek, yumuşak güç önlemleri alarak çevrelerinde “Barış Kültürü”nü teşvik etmede de etkili olduklarını ifade etmiştir.

Sorunların onlara neden olan yöntemlerle ele alınamayacağını ifade ederek, güvenlik önlemlerinin, bizi çevreleyen çatışmaları ve gerginlikleri önlemek için yeterli olmadığını ve çatışmaların temel nedenlerini hedef alan kapsamlı ve kapsayıcı önlemlere ihtiyaç olduğunu belirtmiştir.

Üye Ülkelerin UNAOC ile olan güçlü ilişkilerine değinen Genel Sekreter, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye tarafından evvelki, şimdiki ve ileride düzenlenecek olan toplantılar ve etkinliklere odaklanarak, sırasıyla 2009 ve 2016‘da İstanbul ve Bakü`de düzenlenen 2. ve 7. UNAOC Küresel Forumlarına özel bir atıfta bulunmuş, UNAOC ve New York`taki Daimi Temsilcilikler ile Üye Ülkelerin Üniversiteleri arasındaki verimli işbirliğine ve 10-11 Ekim 2018`de Astana`da dini ve kültürel çeşitliliğe karşı hoşgörü ve saygının geliştirilmesi amacıyla düzenlenecek olan 6. Dünya Dinleri Liderleri Kongresi’ne değinmiştir.

Genel Sekreter, Üye Ülkeler tarafından Türk Konseyi’ne verilen başlıca görevlerden birisinin küresel barış, huzur ve kalkınma gündemine katkıda bulunmak için bölgesel barış ve kalkınmayı desteklemek olduğunu belirterek, Türk Konseyi’nin politika, ekonomi, eğitim, gençlik ve spor, bilgi ve iletişim teknolojileri ve benzeri alanlarda gerçekleştirdiği projelerin yanısıra bölgedeki çatışmaları önlemeye yönelik çalışmalarına değinmiştir.

Genel Sekreter Bakanlar toplantısına Türk Konseyi’nin UNAOC ile ortaklaşa yürüttüğü ortak projeler ve Türk Konseyi Üye Ülkelerinin UNAOC misyonunu destekleyen önemli girişimleri hakkında bilgi vermiştir.

Türk Konseyi ve UNAOC arasındaki işbirliğinin her yıl arttığını belirten Genel Sekreter, bu verimli ortaklığa örnek olarak; Ekim 2016`da İstanbul`da düzenlenen Afrika`dan Orta Asya’ya 40 ülkeden 300’den fazla lider ve uzmanı biraraya getiren “Şiddete Varan Aşırıcılığı Önlemede Gençliğin Rolü” konulu uluslararası konferans ile Aralık 2017`de İstanbul`da düzenlenen “Ortak Gençlik Diyaloğu Değişim Çalıştayı” vermiştir. BM Güvenlik Konseyi`nin 2250 sayılı “Gençlik, Barış ve Güvenlik” Kararının İkinci Yıldönümünde düzenlenen  bu Çalıştay sırasında katılımcıların, gençlerin güçlendirilmesi ve gençlerin barış süreçlerinde ve şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde oynayacakları rolün etraflı olarak ele alındığını bildirmiştir.

Genel Sekreter, Eylül 2018 tarihinde Kırgızistan`da düzenlenen Türk Konseyi Devlet Başkanları son Zirvesi’nin ana temasının “Gençlik ve Spor İşbirliği” olması, kurumun gençliğe verdiği önemin bir göstergesi olduğunu bildirmiştir. Genel Sekreter, Türk Konseyi’nin her sene Üye Ülkelerin ilgili Bakanlıklarıyla işbirliği içinde “Uluslararası Gençlik Yaz Kampları ve Festivalleri”ni düzenlediğini ve bu zamana kadar 1500’den fazla gencin bu tür etkinliklere katıldığını kaydetmiştir. UNAOC’un ‘Yaz Okulları’ girişiminin bölge için özelleştirilmesi amacıyla Türk Konseyi’nin işbirliği yapmaya hazır olduğunu ifade etmiştir.

Sporun, başka bir alan olarak, gençlerin dostça ve barışçıl bir ortamda buluşturulması ve birleştirilmesi yönünde olumlu etki yaratacağını belirten Genel Sekreter, çeşitlilik ve kültürlerarası diyaloğun gerçek bir simgesi olarak 100 ülkeden gelen sporcuların katılımıyla 2014, 2016 ve 2018 yıllarında Kırgızistan Hükümeti evsahipliğinde Türk Konseyi ile ortaklaşa düzenlenen Dünya Göçebe Oyunları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir.

Genel Sekreter, stratejik bilgileri, becerileri ve tutumları etkileşimli yaklaşımlarla gençlere kazandırmak ve gençlerde şiddete varan aşırıcılığı önlenmek amacıyla UNDP ile işbirliği içinde gerçekleştirilmesi planlanan online bir platform hakkında bilgi vererek, UNAOC’u bu sürece katılmaya davet etmiştir.  

Konuşmanın sonunda Genel Sekreter, Türk Konseyi’nin, bölgedeki barış kültürünün somut işbirliği projelerle geliştirilmesi ve nesillerimizin bu tarihsel amaca ulaşmaları yolunda küresel gündemi desteklemek için UNAOC ile işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu ifade etmiştir.