Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, `İnsanlar ve Gezegen: Uluslararası Dayanışma İçin Orta Asya Çağrıları` başlıklı yüksek düzeyli etkinliğe katıldı ve İİT BM Daimi Gözlemcisi ile görüştü.

BM Genel Kurulu`nun 73. oturumunun açılışı vesilesiyle New York`a yaptığı ziyaret kapsamında, Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 27 Eylül 2018 tarihinde New York’ta Kırgız Cumhuriyeti’nin BM nezdindeki Daimî Temsilciliği tarafından düzenlenen "İnsanlar ve Gezegen: Uluslararası Dayanışma İçin Orta Asya Çağrıları" konulu yüksek düzeyli etkinliğe katılmıştır. 

Sözkonusu etkinlik, Kırgız Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Kubatbek Boronov`un açılış konuşmasıyla başlamıştır. Başbakan Birinci Yardımcısı konuşmasında, dünya kamuoyunun dikkatini Orta Asya`daki uranyum mirası sitelerinin çevre sorununa çekmek ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından kurulan Çevre Rehabilitasyon Fonu`na destek sağlamak için "İnsan ve Gezegen" himayesinde uluslararası dayanışma çağrısında bulunmuştur.

Etkinlik, sözkonusu meselenin, özellikle Özbekistan`ın doğusunda, Kırgızistan'ın güneyinde ve Tacikistan`ın kuzeyinde 14 milyon nüfuslu Fergana vadisinin çevresine ve orda yaşayan halkın sağlığına tehlike arz ettiğini vurgulamıştır.

BM Genel Kurulu`nun 73. Oturumu marjında düzenlenen etkinliğe, Kırgızistan Dışişleri Bakanı, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı, AGİT Genel Sekreteri, bölge ülkelerinin büyükelçileri, uluslararası memurlar ve diplomatlar katılmıştır.

Sözkonusu etkinlikten bir gün önce Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, İİT BM Daimi Gözlemcisi Büyükelçi Agshin Mehdiyev ile görüşmüştür.

Taraflar, Türk Konseyi ile İİT arasındaki mevcut ilişkilere ilişkin görüş alışverişinde bulunmuş ve iki örgüt arasındaki işbirliğinin, Eylül 2017`de Astana`da düzenlenen Birinci İİT Bilim ve Teknoloji Zirvesi sırasında imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde yürütülmesi gerektiğinin altını çizmişlerdir.

Genel Sekreter Amreyev, Büyükelçi Mehdiyev`e Türk Konseyi`nin faaliyetleri ve gündemi hakkında detaylı bilgi vermiş ve Nisan 2016`da İstanbul`da düzenlenen 13. İslam Zirve Konferansı ile Ekim 2016`da Taşkent`te düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları 43. Toplantısı`nda alınan kararlarda Türk Konseyi ve İİT arasında çeşitli alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesinin teşvik edildiğini ifade etmiştir.

Büyükelçi Mehdiyev toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, İİT’nin BM nezdindeki Daimî Gözlemciliğinin iki örgüt arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yardımcı olmaya hazır olduğunu ve önümüzdeki dönemde gerçekleştirilebilecek ortak işbirliği projelerine gerekli desteği vereceğini belirtmiştir.
 
Türk Konseyi Proje Direktörleri Ali Çiviler ve Assan Mazhitov her iki toplantıda da Genel Sekreter Amreyev’e eşlik etmişledir.