Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev 2018 TRT World Forumu`na iştirak etmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 3 Ekim 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen, dünyanın önde gelen kanaat önderleri ve karar alıcılarını bir araya getiren bir platform olan 2018 TRT World Forumu’nun ilk gününde “Dünya Düzenini Yeniden Kurmak: Küresel Güney`in Yükselişi” konulu oturuma konuşmacı olarak katılmıştır.

Oturumda, gelişmiş Kuzey ile ortaya çıkan Güney arasındaki ilişkilerin yanı sıra, gelişmekte olan ülkelerin yükselişinin, küresel ekonomik büyümenin önemli itici gücü ve uluslararası kurumlarda önemli etken olarak, mevcut dünya düzeni üzerindeki etkileri tartışılmıştır.

Oturum, 2004 ve 2014 yılları arasında görev yapmış olan Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai`nin açılış konuşmasıyla başlamıştır. Konuşmasında, Sayın Karzai, dünyanın batıdan doğuya doğru bir güç kaymasına tanık olduğunu vurgulamıştır. Sayın Karzai ayrıca, Uzak Doğu, Asya, Afrika ve Latin Amerika`nın küresel ilişkilere daha fazla dahil olduğunu, bu bölgelerin yavaş yavaş önemli paydaşlar haline geldiğini ve dünyanın geri kalanını etkilemeye başladığını belirtmiştir.

Genel Sekreter Amreyev konuşmasında, dünyanın önemli bir dönüşüm geçirdiğini ve Küresel Güney`in büyük ölçekte ve hızlı bir şekilde yükseldiğini vurgulamıştır. Genel Sekreter, Güney`in sunduğu fırsatları ve imkanlarının son derece önemli olduğunu, bölgesel bir örgüt ve sorumlu bir uluslararası aktör olarak Türk Konseyi`nin, Güney işbirliğinin geliştirilmesine büyük önem verdiğinin de altını çizmiştir.

Oturumda ayrıca, Rusya Cumhurbaşkanı Dış Politika Eski Danışmanı Sergey Karaganov, Çin-Hindistan Enstitüsü Yönetici Ortağı Haiyan Wang, Economist David McWilliams ve Dünya Bankası Eski Genel Müdürü Mamphela Ramphele de yer almıştır.
Forumda, Türk Konseyi Proje Direktörü Özge Pan Genel Sekreter Amreyev’e eşlik etmiştir.