Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 21 Kasım 2018 tarihinde İzmir`de düzenlenen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA) 8. Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yapmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 21 Kasım 2018 tarihinde İzmir`de gerçekleştirilen Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TURKPA) 8. Genel Kurulu’na iştirak etmiştir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisi Başkanı Ogtay Asadov, Kazakistan Cumhuriyeti Parlamentosu Meclisi Başkan Nurlan Nigmatulin, Kırgız Cumhuriyeti Jogorku Keneşi Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım ve diğer parlamentolardan konuk olarak gelen katılımcıların konuşmalarını takiben, Genel Sekreter Genel Kurul toplantısında katılımcılara hitap etmiştir.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev konuşmasında, Türk Konseyi’nin dönem başkanlığını üstlenen Kırgızistan’ı kutlamış, Kırgızistan’ın Türk Konseyi’nin Dönem Başkanı olarak Türk işbirliğine yaptığı katkıları takdir ile karşılamıştır.

TÜRKPA`nın 10. yıldönümünü kutlayan Genel Sekreter, TÜRKPA’ya, parlamenter diplomasi, diğer ülkeler ve uluslararası örgütlerle eşit ve karşılıklı olarak yararlı bir işbirliği yürütme yoluyla, ve siyasi, sosyo-ekonomik, kültürel, insani ile yasal ilişkileri geliştirme aracılığıyla Türk devletleri arasındaki siyasi diyalogun gelişmesine ve genel olarak işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı paha biçilemez katkılarından dolayı memnuniyetini ifade etmiştir.

Yeni kurulan Türk devletleri bağımsızlıklarını elde ettikten sonra, kapsamlı bir işbirliği sürecine giren Türk Dünyası’nda daha güçlü ve sağlam ilişkilerin tesis edildiği ve ortak geleceğin birlikte tasarlandığını belirten Genel Sekreter, daha sıkı işbirliği geliştirmek amacıyla kurumsallaşmaya yönelik birçok girişiminin gerçekleştirildiğini ifade etmiştir. Kültür alanında faaliyet yapan TÜRKSOY ile başlayan bu adımlar, sözkonusu kardeş ülkeler arasındaki entegrasyonu daha iyi bir noktaya götürmeyi hedeflemiştir. Türk dili konuşan ülkelerin seçilmiş temsilcilerini bir araya getiren TÜRKPA ise, parlamentolararası diyalogun güçlenmesi için önemli bir forum görevini yerine getirmiştir. Türk Akademisi ile Türk Kültür ve Miras Vakfı`nın kurulmasıyla genişleyen bu çabaların daha da hızlandırılması için fazlasıyla ihtiyaç duyulan siyasi meselelerin tartışıldığı bir zemin sağlamak üzere bu işbirliği mekanizmasına Türk Konseyi eklenmiştir.

Genel Sekreter, siyasi entegrasyon doğrultusunda Türk Dünyası’nda kapsamlı bir işbirliği geliştirmek amacı olan Türk Konseyi’nin bir çatı kuruluş olarak kardeş kurumlar olan TÜRKSOY, TÜRKPA, Türk Akademisi ve Türk Kültür ve Miras Vakfı arasındaki koordinasyonu kolaylaştırdığını ifade etmiştir.

Genel Sekreter, farklı alanlarda faaliyet gösteren sözkonusu kardeş kuruluşların Türk devletleri arasında daha geniş bir bütünleşme sağlamak şeklinde daha büyük bir amaç ve hedef uğruna hizmet ettiklerini belirtmiştir. Genel Sekreter ayrıca bu işbirliği kapsamında siyasi, kültürel, parlamenter veya bilimsel gibi farklı boyutlarda yürütülen faaliyetlerin birbirini daha dengeli bir şekilde tamamlanması gerektiğini belirtmiş, Türk İşbirliği Örgütleri arasında ortak amaca yönelik düzenlenen eylemlerin daha iyi bir şekilde koordine edilmesi daha fazla katkı sağlayacağına olan inancını dile getirmiştir.

Genel Kurul toplantısı sonunda Genel Sekreter, Üye Ülkelerin Parlamento Başkanları ile görüşerek Türk işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yapılacak faaliyetler ve projeler hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur.

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman ve Proje Direktörü Özge Pan Genel Sekreter Baghdad Amreyev’e eşlik etmişlerdir.