Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev Azerbaycan`a resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 4-5 Ekim 2018 tarihleri arasında Azerbaycan Cumhuriyeti üst düzey yetkilileriyle görüşmek üzere Bakü`ye resmi bir ziyarette bulunmuştur.

Genel Sekreter Amreyev Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ile 4 Ekim 2018 tarihinde görüşmüştür.

Bakan Mammadyarov Genel Sekreteri memnuniyetle karşılamış ve yeni görevi münasebetiyle kutlamıştır. Türk Konseyi`nin önümüzdeki dönemde Üye Ülkeler arasındaki işbirliğini artırmadaki rolünü artıracağına olan inancını dile getiren Bakan, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’nın Türk Konseyi`nin faaliyetlerine katkılarını sürdüreceğini bildirmiştir.

Genel Sekreter Amreyev, kabulünden ve Türk Konseyi`ne verdikleri sürekli destekten ötürü Bakan Mammadyarov`a şükranlarını sunmuştur. Genel Sekreter ayrıca, Azerbaycan`ın siyasi alanda Üye Ülkeler arasında işbirliğini artırmadaki yeri ve rolüne dikkat çekmiştir. Genel Sekreter, Çolpon-Ata Deklarasyonu’nda da yansıtılan Devlet Başkanları tarafından alınan kararlara dayanarak Türk Konseyi ve diğer Türk işbirliği örgütlerinin etkinliğini artıracak reform paketine de değinmiştir.

Toplantıda, Azerbaycan`da yapılacak bir sonraki Zirvenin teması ve tarihi, Birleşmiş Milletler ve diğer öndegelen uluslararası örgütlerle işbirliğinin derinleştirilmesi konuları ele alınmıştır. Bölgesel ve uluslararası politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasında ekonomik, ticari ve turizm alanında ilişkilerin daha da geliştirilmesi için büyük bir potansiyel olduğu konusunda mutabık kalınmıştır.

Toplantının sonunda Sayın Mammadyarov Genel Sekreteri Amreyev onuruna resmi bir öğle yemeği vermiştir.

Genel Sekreter Baghdad Amreyev aynı gün Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Novruz Mammadov tarafından kabul edilmiştir. Ekonomi alanında işbirliği konularını ele alan taraflar, 16 Ekim 2018 tarihinde Bişkek`te düzenlenecek olan Ekonomi Bakanları toplantısının başarılı bir şekilde düzenlenmesinin önemine değinmiş, toplantı gündemi üzerinde görüşmelerde bulunmuş ve yanı sıra ekonomi alanındaki diğer işbirliği konuları hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Türk Konseyi’nin ekonomi alanında yetkinliğini artıracak çok taraflı ticari ve finansal kurumların kurulmasına ilişkin değerlendirmede bulunan taraflar, ayrıca kurumun diğer alanlarda işbirliğini ilerletme konusunda mutabık kalmışlardır.

Meclis Başkanı (Milli Meclis) Oqtay Asadov ile gerçekleştirilen görüşmede taraflar, Türk Konseyi Üye Ülkeleri arasındaki işbirliğinin parlamenter boyutu hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Genel Sekreter Amreyev ayrıca, Devlet Başkanları Konseyi`nin de belirttiği gibi, sözkonusu alanda işbirliğinin geliştirilmesi yolunda Türk işbirliğinin bütün kurumları ve organları arasında daha etkin koordinasyonun sağlanması gerektiğini vurgulamıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Şahin Mustafayev ile yapılan görüşmede taraflar, yaklaşmakta olan Ekonomi Bakanlar Toplantısının gündemine değinmiş, ortak bir yatırım fonunun oluşturulması, Üye Ülkelerin yatırım ortamı ve uluslararası ticaret tamamlayıcılıkları hakkında Sekretaryanın kapsamlı bir araştırma raporunun hazırlanması ile Üye Ülkelerin ticaret ve sanayi odaları arasında işbirliğini koordine edecek bir yapının kurulması konuları ele alınmıştır.

Taraflar ayrıca, çeşitli ulaşım bağlantılarının tanıtımı, yük trafiği hacminin arttırılması, lojistik maliyetlerini azaltma yolundaki prosedürlerin kolaylaştırılması gibi Trans-Hazar Uluslararası Ulaştırma Koridoru üzerinden Üye Ülkeler arasında ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesine değinmiş, Üye Ülkeler arasındaki ticaret cirosunu artırmak üzere sağlam projeler üzerinde yoğunlaşma kararı almışlardır.

Ulaştırma konusu ve Türk Konseyi’nin bu alanda yürüttüğü faaliyetler Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Ramin Quluzade ile yapılan görüşmede de detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Taraflar ayrıca, yaklaşmakta olan bilişim teknolojileri toplantısı hakkında görüş alışverişinde bulunmuş, bu alanda yeni programlar hazırlamak ve işbirliğini geliştirmek üzere Çalışma Grubu toplantısının düzenlenmesinin önemini vurgulamışlardır.

Bir sonraki gün (5 Ekim) Genel Sekreter, Gençlik ve Spor Bakanı Azad Rahimov ile bir toplantı yapmıştır. Azerbaycan`ın 25-30 Kasım 2018 tarihlerinde Nahçivan`da ev sahipliği yapacağı “Türk Konseyi 1. Genç Liderler Forumu”nun Türk Konseyi 6. Zirvesinde alınan kararların gerçekleşmesinde ilk adım olacağını vurgulamıştır. Türk Konseyi bünyesinde böyle bir forumun gerçekleştirilmesi, gençler arasında işbirliğini güçlendirecek ve Üye Ülkelerin kültürel özellikleriyle ilgili bilginin geniş kitlelere yayılmasını sağlayacaktır. Taraflar, 5 Aralık 2018 tarihinde Astana`da düzenlenmesi planlanan Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar toplantısının gündemini de görüşmüşlerdir.

Genel Sekreter, Gümrük Komitesi Başkanı Safar Mehdiyev ile gümrük ve ulaştırma alanındaki son gelişmeleri ele almıştır. Genel Sekreter Amreyev, Üye Ülkelerin girişimlerini vurgulayarak, Kazakistan`ın “İpek Rüzgarı” ve Türkiye`nin “Kervansarayı” gibi büyük ulusal projelere dikkat çekmiştir. Taraflar, Aralık 2018`de Kazakistan`da düzenlenmesi planlanan Türk Konseyi Gümrük İdareleri Başkanlarının bir sonraki toplantısının gündemini görüşmüşlerdir.

Devlet Turizm Ajansı Başkanı Fuad Nagiyev ile yaptığı görüşmede, Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi hakkında bilgi verilmiş, sözkonusu tur paketinin ulusal düzeyde ve uluslararası platformda yapılması planlanan tanıtım faaliyetlerine değinilmiştir. Proje ile ilgili, yapılacak olan turlar kapsamında bilet fiyatlarını düşürülmesi amacıyla bu projede yer alan tur operatörlerinin operasyonel maliyetlerini azaltmak için ulusal havayolu şirketlerinin desteğinin alınmasına dikkat çekilmiştir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Khalaf Khalafov ile yapılan görüşmeler çerçevesinde çoğunlukla güvenlik konularına değinilmiştir. Bakan Yardımcısı Khalafov, tarafların bu yönde ortak yaklaşımların sergilenmesi çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Bakan Yardımcısı ayrıca, çevre ve acil durumlar konularının Türk Konseyi’nin gündemine dâhil edilmesini önermiştir. Taraflar en son, bölgesel ve uluslararası siyaset ile Türk Konseyi`nin BM ve İKT’deki gözlemci statüsünü elde etme yolunda izlenecek stratejiyi tartışmışlardır.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Afandiyeva ile yapılan görüşmede, düplikasyonun önlenmesi amacıyla bütün Türk işbirliği kurumlarının arasında koordinasyonun daha bütüncül bir çerçevede yürütülmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Vakfın faaliyetleri hakkında Genel Sekreteri bilgilendiren Başkan Afandiyeva, Türk Kültür ve Miras Vakfı`nın ilgili belgelerinin imzalanması ve sonuçlandırılması konusunda yardımlarını rica etmiştir.

Genel Sekreter, 5 Ekim`de, ziyaretinin sonuçları ve Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmelere ilişkin CBC kanalına bir röportaj vermiştir.

Toplantılar sırasında, Proje Direktörleri Ceyhun Şahverdiyev, Ali Çiviler ve Hatice Özge Pan Genel Sekreter Amreyev’e eşlik etmiştir.