Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, 8 Şubat 2019 tarihinde Kırgızistan`a resmi bir ziyarette bulunmuş ve Kırgızistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbekov ile görüşmüştür.
 
Genel Sekreter B.Amreyev, Cumhurbaşkanı S. Ceenbekov`a Türk Konseyi’nin son faaliyetleri ve Kırgızistan’ın mevcut Dönem Başkanlığı sırasında 2018-2019 dönemi içinde yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vermiştir. Genel Sekreter, Kırgızistan’ın Türk Konseyi Üye Devletleri arasındaki işbirliği sürecine katkısını ve aktif katılımını takdirle ifade ederek, devletlerarası ilişkilerin Kırgız Cumhuriyeti Başkanlığı döneminde en üst seviyeye ulaşacağına duyduğu güveni dile getirmiştir.
 
Genel Sekreter, Cumhurbaşkanı`na Türk Konseyi tarafından ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari bağların güçlendirilmesi konusunda gösterilen gayretler hakkında bilgi vermiş ve kuruluşun ekonomik işbirliğini arttırmak için gerekli finansal araçlarla, Türk Dili Konuşan Ülkelerin Ortak Yatırım Fonu ve Ortak Ticaret ve Sanayi Odası`nın kurulması için gerekli imkanları sağlamaya yönelik çalışmalarını vurgulamıştır.
 
Çolpan-Ata`da düzenlenen son Zirve sırasında Türk Konseyi Devlet Başkanları tarafından alınan, Türk entegrasyon kuruluşlarının yapısal iyileştirilmesi ve faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi için bir plan geliştirilmesi konusundaki karara değinen Genel Sekreter, Cumhurbaşkanına, Sekretaryanın bu konudaki mevcut çalışmaları hakkında bilgi aktarmıştır.
 
B.Amreyev ayrıca, “Küçük ve Orta Ölçekli Girişimciliğin”, 3 Ekim`de Azerbaycan`da yapılacak bir sonraki 7. Türk Konseyi Zirvesi`nin teması olarak belirlendiğini ve KOBİ`lerin geliştirilmesinin, ihracatın ve / veya yatırımların doğrudan teşvik edilmesinin, Üye Devletlerin sosyo-ekonomik gelişimini doğrudan hızlandıracağının altını çizmiştir.
Ülkesinin Türk Konseyi Sekretaryasının faaliyetlerine tam desteğini ve katkısını vurgulayan Cumhurbaşkanı Ceenbekov,  Türk Konseyi Üye Devletleri arasında ekonomik ve ticari işbirliğini geliştirmeye yönelik etkinliklerin düzenlenmesinin önemini, özellikle iş forumları organize edilmesi gerekliliğinin altını çizerek vurgulamıştır.
 
Cumhurbaşkanı, Kırgız Cumhuriyeti’nin Türk Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında önemli çalışmalar gerçekleştirmeyi planladığını, yeni girimler ve proje önerilerine de olumlu yaklaştığını belirtmiştir. 
 
Cumhurbaşkanı Ceenbekov, üye olmayan ülkelerle ilişkilerin ilerletilmesinde,  uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin güçlendirilmesi ve aynı zamanda Konsey`in dünya çapında görünürlüğünün arttırılması çabalarında Türk Konseyi Sekretaryasına verdikleri desteği yinelemiştir.
 
Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Genel Sekretere B.Amreyev’e, Türk Konseyi`nin verimliliğini arttırma konusundaki çabalarında başarı dileğinde bulunarak, kendisinin muazzam diplomatik tecrübesinin örgüt tarafından uygulanacak görevlerin verimli bir şekilde gerçekleşmesine yardımcı olacağına duyduğu güveni dile getirmiştir.