Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev, Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın Askar Mamin’le görüşmüştür.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Baghdad Amreyev, 18 Eylül 2018 tarihinde Astana`da Kazakistan Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın Askar Mamin ile resmi bir görüşme gerçekleştirmiştir.

Yeni görevi münasebetiyle Genel Sekreter Amreyev`i tebrik eden ve başarılar dileyen Başbakan Birinci Yardımcısı Askar Mamin, Büyükelçi Amreyev’in bilgisi, mesleki beceri ve diplomasi alanındaki engin tecrübesinin Türk Konseyi`nin güçlendirilmesi için değerli katkılar sağlayacağını vurgulamıştır.

Başbakan Birinci Yardımcısı A.Mamin,  Üye ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde ve başta ekonomi, ticaret, ulaştırma, yatırımlar, enerji ve turizm olmak üzere çeşitli sektörlerdeki işbirliğinin güçlendirilmesinde Türk Konseyi`nin oynadığı role dikkat çekmiş ve her üye ülkenin potansiyelinin tam olarak kullanılmasının gerekliliğini vurgulamıştır.

Başbakan Birinci Yardımcısı, Türk Konseyi`nin faaliyetlerine ve bölgesel projelerin gerçekleştirilmesine Kazakistan Cumhuriyeti`nin desteğini ifadeyle, son Zirve`de benimsenen, organizasyonun yapısal reformunu amaçlayan tüm Sekreterya önerilerine katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtmiştir.

Genel Sekreter Amreyev, Başbakan Birinci Yardımcısı Sayın Askar Mamin’e, Sekretarya tarafından yürütülen güncel faaliyetler ve projeler hakkında bilgi aktarmıştır. Türk Konseyi Üye ülkeleri arasındaki ticaret ve ekonomik işbirliğini teşvik etmenin Örgüt için en önemli önceliklerden biri olduğunu belirten Genel Sekreter Amreyev, ticaret, turizm, ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri  ve eğitim gibi birçok farklı alanda Türk Konseyi Üye ülkeleri arasındaki büyük potansiyeli vurgulamıştır.

Büyükelçi B. Amreyev, Üye ülkeleri arasındaki ekonomik bağları daha fazla güçlendirmek amacıyla Türk Konseyi`nin yatırımcılar ve işadamları için teknik ziyaretler düzenlediğini, Üye ülkelerin özel sektör temsilcilerini İş Forumları ve Türk İş Konseyi toplantılarının yanısıra İşadamları için Yuvarlak Masa toplantıları ile düzenli olarak bir araya getirdiğini bildirmiştir.

Genel Sekreter ayrıca bu yılın ikinci yarısında Kazakistan`da düzenlenmesi planlanan girişimlerin ve etkinliklerin başarılı bir şekilde uygulanmasında önemli rol oynayan ve Türk Konseyi`nin faaliyetlerini daimi olarak destekleyen Kazakistan Hükümetine şükranlarını ifade etmiştir.                

Toplantıda Proje Direktörleri Zhanar Nugumanova ve Farrukh Jumayev, Genel Sekreter Amreyev`e eşlik etmiştir.