Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, 4. SIGA Sporda Dürüstlük Forumu’nda konuştu.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan, 26 Temmuz 2018 tarihinde Cenevre`de düzenlenen ve spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile değişik uluslararası örgütlerden 100’ün üzerinde kişinin katılımıyla gerçekleştirilen 4. SIGA Sporda Dürüstlük Forumu’na katılmıştır.

BM Cenevre Ofisi Genel Müdürü Michael Moller ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Spor, Fitnes ve Beslenme Konseyi Genel Direktörü Holli Richmond, etkinliğin açılış konuşmalarını yapmışlardır. Açılış konuşmacıları sporun günümüzde karşılaştığı tüm tehditlere karşı güvenliğinin ve bütünlüğünün sağlanması için gerekli önlemlerin alınması noktasındaki aciliyetin altını çizmişlerdir.

Açılış oturumunu takiben,Forum Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan`ın konuşmacı olarak katıldığı “Teoriyi Pratiğe Dökmek: Sporda Gerçek Dürüstlük İçin Birlikte Çalışmak” konulu birinci oturum ile devam etmiştir. Oturumun moderatörlüğü İngiltere’nin Spor eski Bakanı Richard Caborn tarafından yürütülmüştür.

Hükümetlerden ve uluslararası örgütlerden gelen yetkililer, son dönemde meydana gelen skandallar sebebiyle itibar kaybeden sporun yeniden hakettiği değeri bulması amacıyla uluslararası işbirliği ve küresel liderliğin geliştirilmesi konularını tartışmışlardır.

Genel Sekreter Hasan konuşmasında, Türk Konseyi`nin bir Uluslararası Örgüt olarak SIGA`nın çabalarına katkıda bulunmak amacıyla oynayabileceği role değinmiştir. Genel Sekreter Hasan ayrıca, Türk Konseyi bünyesinde gençlik ve spor alanına verilen öneminin altını çizmiş, üye ülkelerin bu alandaki işbirliği mekanizmalarını somut örneklerle anlatmıştır. Bir soruya cevap veren Büyükelçi Hasan, üye ülkeler ve bölgede SIGA’nın değerlerini korumak amacıyla atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulunmuştur.

Açılış oturumunun meyanında Genel Sekreter Hasan, spor alanında faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar ile değişik uluslararası örgütlerden gelen çeşitli meslektaşlarla iletişim kurarak, üye ülkelerde spor güvenliği ve spor dürüstlüğünün korunması kapsamında Türk Konseyi’nin rolünü tartışmış, Sekretarya’nın gençlik ve spor alanında gerçekleştirmiş projeler ile ilgili bir değerlendirmede bulunmuştur. Büyükelçi Hasan ayrıca, sporun günümüzde karşılaştığı tehditlere karşı korunması yolunda atılacak adımlar ve Türk Konseyi’nin bu asil çaba adına sarf etmiş olduğu katkılar hakkında basına bir röportaj vermiştir. Genel Sekreter Hasanov, röportajda, Türk Konseyi’nin önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi öngörülen gençlik ve spor faaliyetlerinden de bahsetmiştir.

Proje Direktörü Ali Çiviler ve Protokol Müdür Yardımcısı Araz Salmanov Genel Sekreter Hasan’a eşlik etmişlerdir.