Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’un 24 Ekim Birleşmiş Milletler’in Kuruluşunun Yetmişikinci Yıldönümü vesilesiyle mesajı;

Türk Konseyi ve şahsım adına Birleşmiş Milletler’in Kuruluşunun Yetmişikinci Yıldönümünü içten dileklerimle kutluyorum.
 
Türk Konseyi olarak, Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Kalkınma Programı (UNDP), BM Medeniyetler İttifakı (UNAOC), BM Güney Güney İşbirliği Ofisi (UNSSC), BM Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve BM Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) başta olmak üzere BM’nin uzman kuruluşları ve ilgili kurumlarıyla derinleşen işbirliğimizden duyduğumuz memnuniyeti bu vesileyle ifade etmek isterim.
 
Türk Konseyi’nin kurucu anlaşması olan Nahçıvan Anlaşmanın önsözünde Üye Devletler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyit ederek, Türk Konseyi’nin temel amacını, Türk Dili Konuşan Devletler arasında kapsamlı işbirliğini derinleştirmek, bölgesel ve küresel barış ile istikrara katkıda bulunmak olarak tanımlamışlardır. Türk Konseyi, hayata geçirdiği tüm proje ve etkinliklerde bu doğrultuda hareket etmektedir.
 
Bu itibarla, BM’nin tüm dünyada ve bölgemizde kalkınma odaklı yaklaşım çerçevesinde, barış ve huzurun tesisi için yürüttüğü başarılı çalışmaların amacına ulaşmasını temenni ederim.
 
Saygılarımla,
 
Büyükelçi Ramil Hasanov
Türk Konseyi Genel Sekreteri