Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov Bağlantısızlar Hareketi 18. Ara Dönem Bakanlar Toplantısında bir konuşma yapmıştır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, `Sürdürülebilir kalkınma için uluslararası barış ve güvenliğin teşvik edilmesi`` temasıyla 5-6 Nisan 2018 tarihlerinde Bakü`de düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi 18. Ara Dönem Bakanlar Toplantısında ev sahibi ülkenin konuğu olarak bir konuşma yapmıştır.
 
Genel Sekreter Hasanov konuşmasında Türk Konseyi’nin  kurucu Bandung İlkelerine ve ve Havana`da düzenlenen 14. NAM Zirvesi`nde kabul edilen Mevcut Uluslararası Birleşmede Bağlantısızlar Hareketinin  Amaç ve İlkeleri ve Rolü Deklarasyonunda yeralan hükümlere bağlılığını vurgulayarak,  bölgesel ve alt bölgesel örgütlerin,  bölgesel barış ve güvenliğin yanı sıra ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesinde ülkeler arasında işbirliği yaparak oynayabilecekleri önemli rolün altını çizmiştir.
 
Genel Sekreter Hasanov, kapsamlı ve işbirlikçi yaklaşımıyla genç ve dinamik uluslararası bir kuruluş olarak, Türk Konseyinin Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirmeye  büyük önem verdiğini belirtmiştir. Bu hedefe yönelik olarak, Türk Konseyi uluslararası platformda, küresel ortaklığa katkıda bulunacak önemli bir potansiyele sahip saygın bölgesel bir aktör olarak yükselmektedir.
 
Türk Konseyi ve BM Kalkınma Programı arasındaki mevcut işbirliğinin, bölgesel hükümetlerarası bir mekanizmanın,  uluslararası bir örgüt ile birlikte el ele vererek belirli bir bölgedeki sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek için başarılı bir şekilde biraraya gelebilecekleri konusunda örnek teşkil ettiğini belirten Genel Sekreter Hasanov, geçtiğimiz üç yıl içinde iki kurumun ortaklaşa yürüttüğü projeler hakkında bilgi vermiş ve Türk Konseyi’nin geniş bir yelpazede faaliyetlerini buna göre tasarlamış olduğu SDG`lerin uygulanmasına katkıda bulunma taahhüdünün altını çizmiştir.
 
Genel Sekreter Hasanov konuşmasında ayrıca, Türk Konseyi’nin 2030 Gündemi`nin dönüştürücü gücünü, tüm paydaşlarla koordinasyon ve işbirliği halinde yürütme çabalarına katkıda bulunma  ve Bağlantısızlar Hareketi’nin faaliyetlerine katılarak, kendileriyle işbirliği yapma arzusunu dile getirmiştir.
 
Bakanlar Toplantısı sırasında ve sonrasında Genel Sekreter Hasanov, diğer uluslararası kuruluşların temsilcileriyle ve ayrıca etkinliğe katılan Bakanlarla bir dizi ikili görüşmelerde bulunmuştur.
 
Türk Konseyi Proje Direkörü Jeyhun Shahverdiyev ve Protokol Müdürü Vekili Araz Salmanov, Bakanlar Toplantısı sırasında Genel Sekreter Hasanov`a eşlik etmişlerdir.