Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, Küresel Güney Güney Kalkınma EXPO 2017 Üçüncü Bölgesel Networking Forumunda bir konuşma yaptı.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, 26 Kasım 2017 tarihinde Antalya`da düzenlenen "Güney İyileştirme Çözümlerini Gelişmiş Gençlik Liderliği İle Ölçeklendirmek" konusuna odaklanan Küresel Güney-Güney Kalkınma EXPO 2017 Üçüncü Bölgesel Networking Forumunda açılış konuşmasını yapmıştır.
 
BM Genel Sekreteri’nin Güney Güney İşbirliği Temsilcisi Jorge Chediek’in yanısıra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, UNDP, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu, Dünya Yeşil Ekonomi Örgütü, Astana Bölgesel Sivil Hizmet Meclisi ve İslam Kalkınma Bankasından üst düzey temsilciler de forumun açılış oturumunda konuşma yapmışlardır.
Genel Sekreter Hasanov yaptığı konuşmada, gençliğin dünya meselelerinde artan rolünün altını çizerek, kalkınmanın, belirlenen hedeflere ulaşmada gençlerin anlamlı katılımının vazgeçilmez bir unsur olarak görüldüğü pekçok alandan sadece biri olduğunu söylemiştir.
 
Genel Sekreter, Türk Konseyi Devlet Başkanları`nın gençlikle ilgili yeni bir işbirliği alanını başlatmak için verdiği talimatları vurgulayarak, Türk Konseyi`nin gençleri merkez alan tamamlanmış ve devam eden projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir. Genel Sekreter Hasanov, bölgesel ve küresel güney-güney kalkınma gündemiyle uyumlu olan,  gençlik kampları ve festivalleri, öğrenci konseyi, öğrenci değişim programı ve gençlik platform gibi Türk Konseyinin gençlik konusundaki önemli girişimlerine değinmiştir. 
 
Genel Sekreter Hasanov ayrıca spor projeleri, genç diplomatlar eğitim programı, BM Medeniyetler İttifakı ile birlikte ortaklaşa düzenlenen şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde gençliğin rolü konulu uluslararası konferans ve şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde Türk Konseyi ve BM Kalkınma programı işbirliğinde uygulanacak yeni bir proje olan Çevrimiçi Akademisi hakkında bilgi vermiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Çok Taraflı Ekonomik İşleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, konuşmasında Türk Konseyi`nin küresel ve bölgesel kalkınma gündemini destekleyen ve örnek teşkil eden girişimleri olarak, BM Medeniyetler İttifakı ile birlikte ortaklaşa düzenlediği şiddete varan aşırıcılığın önlenmesinde gençliğin rolü konulu uluslararası konferansın önemini vurgulamış ve  Türk Konseyi Uluslararası Gençlik Kamplarına değinmiştir.
 
Türk Konseyi üye ülkelerinden gençler de Forumda yer alarak, tartışmalara aktif olarak katkıda bulunmuşlardır.
 
Genel Sekreter Hasanov`a, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman, Proje Direktörleri Ali Çiviler, Pelin Musabay Baki, Zhanar Nugumanova, Protokol Müdürü Emre Yurdakul, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Müdür Yardımcısı Araz Salmanov eşlik etmiştir.