Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov SIGA Konseyi Başkan Yardımcısı seçilmiştir.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov 31 Ocak 2018 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen “Sport Integrity Global Alliance” (SIGA) Genel Kurul toplantısında gerçekleştirilen seçimle oybirliğiyle SIGA Konseyi Başkan Yardımcısı olarak seçilmiştir. 

İtalya Hükümet temsilcileri, çeşitli ülkelerin Spor Bakan Yardımcıları ve dünya genelinden ilgili kurum, kuruluş ve uluslararası örgütlerden üst düzey isimlerin iştirakiyle gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında, Türk Konseyi`nin de kurucu üyeleri arasında yeraldığı SIGA’nın kurucu belgeleri, kurumsal yapısı ve gelecek projeksiyonu yaklaşık 100 ülke ve uluslararası kuruluş tarafından ele alınmıştır.

Sporun birleştirici gücünün artırılması, sporda dürüstlük ve etik kodların korunması, fırsat eşitliğinin temini ve yolsuzluğun önlenmesi temel hedeflerine ulaşmak amacıyla kurulan SIGA’nın Genel Kurul toplantısı kapsamında ayrıca teşkilata Mastercard, Katar Airways gibi önemli yeni üyeler kabul edilmiştir.

Genel Sekreter Hasanov’un Başkan Yardımcılığı görevini üstlendiği SIGA Konseyi’nin Başkanlık görevini uluslararası prestij sahibi, İtalya eski Dışişleri Bakanı ve AB eski Komisyon Başkan Yardımcısı Franco Frattini yürütmektedir. Konseyde ayrıca bazı hükümet temsilcileri ile UNESCO, La Liga, Deloitte, MasterCard, gibi tanınmış uluslararası örgüt ve şirketler yer almaktadır.

İlaveten, Türk Konseyi’nin Gençlik alanındaki aktif çalışmaları gözönünde bulundurularak, Genel Kurul’da SIGA organları için yapılan seçimde Proje Direktörü Ali Çiviler SIGA’nın “Youth Development and Protection” Daimi Komitesi üyeliğine seçilmiştir.

Genel Sekreter Hasanov toplantı öncesinde ve sonrasında başta SIGA Konsey Başkanı Franco Frattini, ICSS Başkanı Muhammed Hanzab ve SIGA Genel Koordinatörü Emanuel Medeiros olmak üzere birçok ikili görüşmede bulunarak Türk Konseyi’nin gençlik ve spor konularında yürüttüğü faaliyetler hakkında muhataplarına bilgi vermiş ve SIGA kapsamında önümüzdeki süreçte atılması muhtemel adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştur. 

Toplantı ve görüşmeler sırasında Genel Sekreter Hasanov’a Proje Direktörü Ali Çiviler ve Protokol Müdür Yardımcısı Araz Salmanov eşlik etmiştir.