Türk Konseyi Gümrük İşbirliği Çalışma Grubu 10. Toplantısı 12 Aralık 2018 tarihinde Astana`da gerçekleştirildi.

Türk Konseyi Gümrük İşbirliği Çalışma Grubu 10. Toplantısı, 12 Aralık 2018 tarihinde Kazakistan Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Devlet Gelirleri Komitesi tarafından Üye Devletlerin üst düzey gümrük memurlarının katılımıyla Astana`da düzenlenmiştir.
 
Toplantının modertaörlüğü Türk Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman tarafından yapılmıştır.
 
Çalışma Grubu, İpek Yolu - Kervansaray Projesi çerçevesinde atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunmuş ve belirli sınır geçiş noktalarına yeni saha ziyaretleri düzenlenmesini kararlaştırmıştır. İhracat / ithalat prosedürlerinin sadeleştirilmesi için yeni mekanizmalar, Kamu-Özel ortaklığı, risk yönetimi alanındaki yeni deneyim paylaşımı programları, yasadışı ticaretle mücadele, e-ticaret ve Yetkilendirlmiş Yükümlü(AEO) toplantı sırasında tartışılan başlıca konular arasında yer almıştır.

Taraflar, 2019 yılında Kazakistan`da düzenlenecek olan Gümrük İdareleri Başkanları toplantısında imzalanması planlanan Türk Dili Konuşan Devletler İşbirliği Konseyi Üye Devletlerinin Gümrük İdareleri arasındaki Mutabakat Zaptı üzerindeki çalışmaları tamamlamışlardır.
 
Çalışma Grubu, transit sistemlerin modernleştirilmesinin yeni yönlerini ele alamışlar, özellikle de Üye Devletler tarafından Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) himayesinde elektronik TIR sisteminin (“e-TIR” olarak adlandırılan) uygulanmasının önemini vurgulamışlar  ve bu alanda çeşitli projelerin gerçekleştirilmesi için ortak çalışmalar yapmak konusunda mutabık kalmışlardır.
 
Genel Sekreter Yardımcısı Dr.Ömer Kocaman`a Gümrük İşbirliği 10. Çalışma Grubu Toplantısında Proje Direktörleri Özge Pan ve Farrukh Jumayev eşlik etmiştir.