Türk Konseyi heyeti 15. Yüzyıla kadar Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı Taslağı Nihai Uzmanlar Toplantısı`na katılmaktadır.

Türk Konseyi heyeti, Uluslararası Türk Akademisi tarafından düzenlenen ve 24 Eylül 2017 tarihinde Astana`da başlayan, 15. Yüzyıla kadar Ortak Türk Tarihi Ders Kitabı Taslağı Nihai Uzmanlar Toplantısı`na katılmaktadır.
 
Toplantı, Üye ülkelerin Milli Eğitim Bakanlıklarının temsilcileri ve tarih konusunda uzmanlarının katılımıyla gerçekleştirilmektedir.
 
29 Eylül 2017 tarihine kadar devam edecek olan toplantı boyunca uzmanlar Ders Kitabındaki nihai değişikliklerin yanısıra bu yönde atılacak ileriye dönük adımları da ele alacaklardır.
 
Görüşmelere Türk Konseyi Proje Yöneticileri Zhylduz Uzakova, Özge Pan ve Farid Damirli katılmaktadır.