Türk Konseyi ile BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi’nin (UNOSSC) ortak raporunun tanıtım toplantısına ilişkin BASIN BİLDİRİSİ websitemizde yayınlanmıştır.

Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu marjinda, 25 Eylül 2017 tarihinde New York`ta düzenlenen, Türk Konseyi ile BM Güney-Güney İşbirliği Ofisi’nin (UNOSSC) ortak çalışması olan “Eylem halinde Güney-Güney: Türk Konseyi Bölgesel ve Küresel Kalkınmayı Teşvik Etmek için Güney-Güney İşbirliğini Nasıl Kullanmaktadır” başlıklı ortak raporun tanıtım toplantısına ilişkin basın bildirisi aşağıda sunulmaktadır.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Güney-Güney İşbirliği Temsilcisi ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi Direktörü Jorge Chediek’in konuşmalarıyla başlayan etkinlik, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Kalkınma Programı (UNDP) Başkan Yardımcısı Cihan Sultanoğlu’nun kapanış konuşmalarıyla sona ermiştir.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser’in de katıldığı tanıtım toplantısına, Türk Konseyi Üye Ülkelerinin BM nezdindeki Daimi Temsilciliklerden gelen üst düzey yetkilileri, diğer BM misyon temsilcileri ve BM kuruluşlarında çalışan resmi makamlar katılmıştır.

Ortak rapora bu linkten ulaşılabilir: https://www.unsouthsouth.org/…/south-south-in-action-series/.


Basın Bildirisi

Türk Konseyi ve Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC), Güney-Güney İşbirliğinin Bölgesel ve Küresel Kalkınma için Önemini Yinelemektedir

New York, 25 Eylül 2017 – Türk Konseyi ve Birleşmiş Milletler (BM) Güney-Güney İşbirliği Ofisi (UNOSSC) BM 72. Genel Kurulu marjinda bir etkinlik düzenlemiştir. “Eylem halinde Güney-Güney: Türk Konseyi Bölgesel ve Küresel Işbirliğini Teşvik Etmek için Güney-Güney İşbirliğini Nasıl Kullanmaktadır” başlıklı olan bu etkinlik, Güney-Güney İşbirliği yaklaşımının 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi`ne ulaşmada önemini vurgulamıştır.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Türk Konseyi`nin bu alanda gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları özetleyen ve kutlayan, Türk Konseyi’nin UNOSSC ile birlikte hazırlamış olduğu Eylem halinde Güney-Güney (SSiA) başlıklı ortak raporun tanıtımı da yapılmıştır. Sözkonusu rapora bu linkten ulaşılabilir: https://www.unsouthsouth.org/…/south-south-in-action-series/

2016 yılında imzalanan mutabakat zaptıyla, Türk Konseyi ve UNOSSC mevcut yakın ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmaktadır. 2017 Küresel Güney Güney İşbirliği Geliştirme (GSSD) Expo’nun organizasyonu da, sözkonusu ortak çalışmalar arasında yeralmaktadır. Türkiye hükümeti evsahipliğinde düzenlenecek olan 2017 GSSD Expo, Güney tarafında kanıtlanmış geliştirme çözümlerini sergilemek ve paylaşmak üzere her sene UNOSSC tarafından başka bir ülkede düzenlenmektedir. 2017 GSSD Expo, 27-30 Kasım 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecektir. 2017 GSSD Expo hakkında daha fazla bilgiye www.expo.unsouthsouth.org adresinden ulaşılabilir.

Açılış konuşmasında, Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov, Türk Konseyi`nin, bir uluslararası kuruluş olarak, SSiA raporunun ortak yayınında yeralmasından gurur duyduğunu belirtmiştir. Genel Sekreter Hasanov, Konsey’in, yenilikçi Güney-Güney işbirliği aracılığı ile gerçekleştirdiği birçok faaliyet hakkında katılımcılara bilgi vermiştir. Bütüncül bir yaklaşım sergileyen ortak raporun, “Konsey’in Güney-Güney işbirliği anlayışı aracılığı ile yürüttüğü faaliyetlerin gerçek bir özeti" olduğunun altını çizen Büyükelçi Hasanov, bu doğrultuda, raporda dikkat çekici çalışmalar olarak nitelendirilen turizm, gümrük ve diplomasi alanlarına atıfta bulunmuştur. Konsey’in, UNDP ile verimli bir şekilde devam eden işbirliğinden de sözeden Genel Sekreter Hasanov, 4, 5, 8, 9, 16 ve 17 numaralı hedeflere vurgu yaparak, Türk Konseyi’nin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri`ne (SDG) ulaşmak için sarfetmiş olduğu çabaların özetini açıklamıştır. Son olarak, Genel Sekreter Hasanov, 2017 GSSD Expo’nun başarısı için tam desteğini ifade etmiş, sözkonusu Expo marjinda Konsey’in, UNDP ile ortaklaşa bir çözüm forumun düzenleneceği konusunda katılımcıları bilgilendirmiştir.

Açılış konuşmasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Güney-Güney İşbirliği Temsilcisi ve BM Güney Güney İşbirliği Ofisi Direktörü Jorge Chediek, Türk Konseyi`nin çabalarına övgüde bulunmuştur. Güney-Güney İşbirliği Temsilcisi Chediek, Türk Konseyi gibi bölgesel örgütlerin, sosyo-ekonomik, tarihi ve dilsel bağları paylaşan ülkeleri ve halkları biraraya getirdiği için, 2030 Gündemi’ne ulaşılabilmesi açısından büyük önem taşıdıklarını belirtmiştir. Direktör Chediek, Güney ülkelerinin kendi gelişim ve gelişim önceliklerinden sorumlu olması için başarılı bir örnek olarak Türk Konseyi`nden övgüyle söz etmiştir. Konuşmasının devamında Chediek, Güney-Güney rapor ve yayınlarının eksikliğine dikkat çekerek, sorunlardan birinin Güney`le ilgili bilgilerinin kullanıma sunulması gerektiğini, ve böylece Güney`den gelen ülkelerin birbirlerinden öğrenebileceklerini ifade etmiştir. Direktör Chediek en son, UNOSSC’ın, Türk Konseyi örneğindeki gibi, Mart 2019 tarihinde Buenos Aries Eylem Planı`nın (BAPA) 40. yıldönümü münasebetiyle BM Üye Ülkeleri tarafından düzenlenmesi kararlaştırılan BM Güney-Güney İşbirliği Çekirdek Grubu Konferansı’na yönlendirilecek Güney bilgi aktarımı için süreci kolaylaştırdığını ifade etmiştir.

BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Nassir Abdulaziz Al-Nasser, iki örgütü raporun tanıtımı konusunda kutlamıştır.

Toplantıya, Türk Konseyi’nin Üye Ülkeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’den ve Tayland da dahil olmak üzere diğer Birleşmiş Milletler Üye Ülkelerinden gelen temsilciler katılmıştır.

Kapanış konuşması, UNDP Başkan Yardımcısı ve kuruluşun Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Direktörü Cihan Sultanoğlu tarafından yapılmıştır. Başkan Yardımcısı Sultanoğlu, ortak raporun adına yapılmış iki örgütün çalışmalarını takdirle karşılamıştır. Başkan Yardımcısı Sultanoğlu ayrıca, Güney-Güney işbirliğinin UNDP için artık teorik olmadığını, tam tersi UNDP’nin çalışma tarzı olduğunu ve örgütün tüm faaliyetlerin içine entegre edildiğini kaydetmiştir. Konuşma akabinde Başkan Yardımcısı, UNDP-UNOSSC-Türk Konseyi arasında BM Genel Kurulu çerçevesinde her yıl benzer bir ortak etkinliğin düzenlenmesi çağrısında bulunmuştur.

İstanbul`da yerleşik hükümetlerarası bir kuruluş olan Türk Konseyi, bölgede olduğu kadar Üye Ülkeler arasında da daha derin ilişkiler ve dayanışmayı teşvik ederek, Avrasya kıtasında, ve özellikle Orta Asya ve Kafkasya`da, uluslararası işbirliğini ilerletmek için bölgesel bir araç olarak hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

1974 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kurulan Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi, Güney-Güney ve üç taraflı işbirliğinin küresel ve BM sistemi çapında desteklenmesi ve koordine edilmesi amacıyla kurulmuştur.

Daha fazla bilgi için:

Mithre Sandrasagra                                          Pelin Musabay Baki
Stratejik İletişim Danışmanı, UNOSSC                Proje Direktörü, Türk Konseyi 
mithre.sandrasagra@undp.org                           pmusabaybaki@turkkon.org