Türk Konseyi, Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017 çerçevesinde BM Kalkınma Programı ile ortaklaşa olarak `SDG`lerin Uygulanması için Güney-Güney İşbirliği İyi Uygulamaları: Dönüşüm ile Kalkınma` başlıklı Tematik Çözüm Forumu düzenlemiştir.

Küresel Güney-Güney Kalkınma Fuarı 2017’nin devamında Türk Konseyi BM Kalkınma Programı ile ortaklaşa olarak 28 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Ömer Kocaman’ın moderatörlüğünde `SDG`lerin Uygulanması için Güney-Güney İşbirliği İyi Uygulamaları: Dönüşüm ile Kalkınma` başlıklı Tematik Çözüm Forumu düzenlemiştir. Avrasya bölgesindeki başarılı Güney-Güney işbirliği örneklerinin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SDG) ulaşmada dönüştürücü etkisini sergilemeyi amaçlayan Forum ayrıca, Güney-Güney işbirliği alanındaki başarılı modellere dayanan yeni fırsatların ortaya çıkmasına vesile olmayı hedeflemiştir.
 
Oturum Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman ve BM Kalkınma Programı Avrupa ve BDT Bölge Bürosu Bölge Direktör Yardımcısı Rastislav Vrbensky’nın açılış konuşmaları ile başlamıştır.
Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, Türk Konseyi`nin Güney-Güney işbirliğine verdiği önemi vurguladığı açılış konuşmasında, Konseyin bu yöndeki faaliyetlerini özetleyen “Eylem halinde Güney-Güney: Türk Konseyi Bölgesel ve Küresel Kalkınmayı Teşvik Etmek için Güney-Güney İşbirliğini Nasıl Kullanmaktadır” başlıklı Türk Konseyi ile BM Medeniyetler İttifakı’nın Ortak Raporuna atıfta bulunmuştur. Bölge Direktör Yardımcısı Vrbensky, BM Kalkınma Programının, Türk Konseyi ile olan verimli işbirliğine değinerek UNDP`nin kamu dağıtım hizmeti de dahil olmak üzere farklı alanlardaki örnek projeler yoluyla SDG`lere ulaşma çabalarının altı çizmiştir.
 
Forumun moderatörlüğünü yapan Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, Forum sırasında ele alınacak konuları belirlerken, Güney-Güney işbirliği araçlarını kullanarak halihazırda Avrasya`da bir fark yaratabilmiş ve/veya bölgenin potansiyelini en iyi şekilde ortaya çıkaracak muhtemel en iyi uygulamaların etkinlik sırasında sunulacağını ve ayrıca, bu uygulamaların kamu hizmeti, sınır kapılarında modernleşme ve turizm gibi üç alanda yoğunlaşacağını vurgulamıştır.
 
İlk panelist, Astana Bölgesel Sivil Hizmet Merkezi Hükümet Komisyonu Başkanı Alikhan Baimenov, yaptığı konuşmada, katılımcılara, Kazakistan`daki kamu hizmetlerinde uygulanan reformlara Başkanı olduğu kurumun katkısı ve faaliyetleri hakkında bilgi vermis ve Güney-Güney işbirliği yoluyla bölge ve bölgeler arası kurmuş oldukları ortaklıklarına değinmiştir.
 
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Kamu Hizmeti ve Sosyal Yenilikler Devlet Asamblesi (ASAN) Uluslararası İlişkiler Bölümü Direktör Yardımcısı olan ikinci panelist Kabira Mammadova sunumunda, ASAN’ın kamu dağıtım hizmeti alanındaki gelişimini ve buna ilişkin başarılarını vurguladıktan sonra. Azerbaycan`da özellikle tek duraklı dükkanların kullanılması yoluyla kamusal dağıtım hizmeti, deneyim ve bilgilerini Afganistan, Endonezya ve ISESCO Üye Devletleri`ne aktarma faaliyetleri hakkında bilgi vermiştir.
 
Bu sunumun ardından, Gürcistan Adalet Bakanlığı Kamu Hizmeti Geliştirme Ajansı ServiceLab`daki Yenilikler Müdürü Sesili Verdzadze, dinleyicilere Gürcistan`daki kamu hizmeti alanındaki yenilikler hakkında bilgi vererek, böylelikle vatandaşların tüm ilgili kamu hizmetlerine erişimi kolaylaştığını ifade etti.
 
Bm Kalkınma Programı İstanbul Bölge Ofisi  Yolsuzlukla Mücadele ve Kamu Yönetimi Politika Uzmanı Irakli Kotetishvili, BM Kalkınma Programının Azerbaycan, Arnavutluk, Özbekistan, Ukrayna, Romanya, Kosova ve Sırbistan gibi ülkelerde kamu hizmetleri alanında yürütülen projelerin SDG`lerin başarılmasına katkıda bulunacak bir şekilde uygulaması için sağladığı destekten bahsetmiştir.
 
Türkiye Cumhuriyeti’nden Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ömür Gebeş, Türkiye sınır kapılarında modernizasyon için kullandıkları yöntemleri izleyicilere sunarken, Bulgaristan, Gürcistan, Irak, İran ve Suriye gibi ülkelerle bölgedeki ticaret akışını kolaylaştırmak ve arttırmak için yapılan işbirliklerine değinmiş ve İpek Yolu koridorundaki sınır kapılarında modernizasyonu önemsediklerini vurgulamıştır.
 
UNESCO`nun Stratejik Planlama Uzmanı Clare Stark, son konuşmacı olarak, UNESCO`nun, İpek Yolu boyunca kültürel etkileşim ve kültürel mirasın korunması projelerine katkıda bulunduğuna değinerek, bu destinasyon yoluyla ortak kültürel miras koridorlarının kurulmasına dikkat çekmiştir.
 
Forumun sonunda, etkinlikte sunulan örnek modellerin tamamlayıcı taraflarına atıfta bulunan Genel Sekreter Yardımcısı Kocaman, bu en iyi uygulamaların Avrasya`da ve ötesinde diğer ülkelere Güney-Güney işbirliği projeleri yoluyla aktarılması konusundaki inancını yinelemiştir.
 
Forum sırasında, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Kocaman`a Proje Direktörleri Ali Civiler, Pelin Musabay Baki ve Zhanar Nugumanova eşlik etmiştir.