Türk Konseyi Proje Direktörleri `Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yatırım Yapmak: Avrupa ve BDT`de elverişli politika ve yasal ortamların teşvik edilmesi` başlıklı Çalıştay’a katılmış ve birer sunum yapmışlardır.

Türk Konseyi Proje Direktörleri Jeyhun Şahverdiyev ve Zyldyz Uzakova, 15 Mayıs 2018 tarihinde BM Güney Güney İşbirliği Ofisi ve BM Kalkınma Programı`nın Yingke Hukuk Bürosu ile birlikte Prag`da düzenlediği “Güney-Güney ve Üçgen İşbirliği Yoluyla Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Yatırım Yapmak: Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu`nda elverişli politika ve yasal ortamların teşvik edilmesi” başlıklı Çalıştay’a katılmış ve birer sunum yapmışlardır.

Çalıştayda, Güney-Güney yatırımlarının Avrupa ve BDT bölgesindeki katkılarının belirlenmesi, sürdürülebilir kalkınma için daha iyi Güney Güney yatırımlarını kolaylaştıracak politika ve yasal alanlardaki zorlukların ve iyi uygulamaların tespit edilmesi ve bölgedeki bölgesel entegrasyon çabaları ile Kemer ve Yol girişiminin uygulanması ve bunların sürdürülebilir kalkınmaya katkıları tartışılmıştır.

Proje Direktörü Jeyhun Shahverdiyev, Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu`nda Güney-Güney Yatırımları için Fırsatlar ve Stratejiler başlıklı 4. Oturumda, Sürdürülebilri Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulunmaya yönelik olarak Türk Konseyi`nin UNDP ve UNOSSC ile olan işbirliğine ilişkin bir sunum yapmıştır. UNDP ve UNOSSC ile Türk Konseyi arasında imzalanan Mutabakat Zabıtlarına atıfta bulunan Shahverdiyev , Türk Konseyi’nin üye ülkeleriyle farklı işbirliği alanlarında yürüttüğü faaliyetlere değinmiştir. Jeyhun Shahverdiyev ayrıca, Türk Konseyi’nin bölgede Güney-Güney İşbirliği`nin teşviki ve uygulanmasında UNOSSC ile birlikte çalışma konusundaki kararlığını vurgulamıştır.

Proje Direktörü Zhyldyz Uzakova, Güney-Güney Yatırımı kolaylaştırıcı bir undur olarak Turizm başlıklı 5. oturumda Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi hakkında bir sunum yapmış ve hedef, hazırlık süreci ve Ortak Tur Paketi`nin yapısı hakkında izleyicilere bilgi aktarmıştır. Zhyldyz Uzakova konuşmasında ayrıca geleneksel İpek Yolu`nu tanınmış ve cazip bir turizm merkezi haline getirmek için daha fazla ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirtmiştir.

Sunumların ardından Yinke Hukuk Bürosu Direktörü Xiangrong Mei ve Global İş Ortağı, Yingke Global Yönetim Kurulu Başkanı Bayan Linda Yang, UNOSSC Direktör Yardımcısı Xiaojun Grace Wang`ın katılımıyla ilgilerini ifade ederek Proje Direktörleri ile bir araya gelmişler ve. Türk Konseyi ile Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Turuna Çinli turistleri çekmek için işbirliği yapma yönündeki imkanları görüşmüşlerdir.