Türk Konseyi Proje Direktörleri, `Sivil Toplumda Yenilikler ve Şiddet Kaynaklı Aşırıcılığı Önleme ve Toplumsal Uyum ve Esnekliği Tesis İçin Yerel Olan Diğer Çabalar` konulu Küresel Çözümler Değişim Etkinliğine katıldılar.

BM Genel Kurulu’nun 72. Oturumu çerçevesinde, Türk Konseyi Proje Direktörleri Assan Mazhitov, Pelin Musabay Baki, Ali Çiviler ve Ceyhun Şahverdiyev, 21 Eylül 2017 tarihinde New York`ta, Önleme Projesi ve Uluslararası Sivil Toplum Eylem Ağı tarafından ortaklaşa düzenlenen `Sivil Toplumda Yenilikler ve Şiddet Kaynaklı Aşırıcılığı Önleme ve Toplumsal Uyum ve Esnekliği Tesis İçin Yerel Olan Diğer Çabalar` konulu Küresel Çözümler Değişim Etkinliğine katılmışlardır.

Küresel Çözümler Değişimi (Global Solutions Exchange - GSX), aşırıcılık yanlılığını önleme konusunda sivil toplum-hükümet diyaloğunu düzenli olarak ve üst düzey platform sağlamak üzere kurulmuş bir mekanizmadır. GSX ortakları, sivil toplum, hükümet ve çok taraflı aktörler arasındaki derin etkileşimleri mümkün kılmak için aşırıcılığın ve buna bağlı şiddetin yükselişiyle ilgili kritik konularda tematik ve bölgesel çapta çalışma gruplarına liderlik etmektedir.

Toplantının açılış oturumunda, Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelson, İsviçre Kalkınma ve İşbirliği Ajansı Genel Sekreteri Büyükelçi Manuel Sager, Uluslararası Sivil Toplum Eylem Ağı Genel Direktörü Sanam Naraghi Anderlini ve söz alan diğer konuşmacılar, şiddete varan aşırıcılık yanlısı gündemin önlenmesi konusunda 2017 yılında katedilen ilerlemeyi sivil toplum perspektifinden vurgulayarak, bu konudaki güçlükler ve fırsatlara da değinmişlerdir.

Açılış törenini takiben, "Bütün Toplum" yaklaşımına ilişkin dört panel oturumuyla devam etmiştir. Bu oturumların başlıkları şöyledir; ‘Şiddete Varan Aşırıcılıkların Rehabilitasyonunu ve Yeniden Entegrasyonunu Destekleme’, ‘Katılımcı Şehirler, Yerel Yönetimler ve Kırsal Yolları Önleme Ağları’, ‘Sivil Toplum için Hukuki, Siyasi ve Operasyonel Alanın Korunması’, ‘Şiddete Varan Aşırıcılığın Önlenmesinde Yeralabilecek Diğer Aktörler’.

Proje Direktörleri toplantı sırasında organizasyon komitesi yetkilileri ile temaslarda bulunarak, toplantının katılımcılarına Türk Konseyi`nin BM Medeniyetler İttifakı ile işbirliği içerisinde 2016 yılının Ekim ayında gerçekleştirdiği "Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençlerin Rolü" konulu uluslararası konferansın sonuçları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu vesileyle, Proje Direktörleri BM Kalkınma Programı ile birlikte bu alanda gerçekleştirilmesi planlanan somut işbirliği projesi hususunda da bilgi aktarmışlardır.