Türk Konseyi Proje Direktörleri Beşinci Küresel Ulusal Değerlendirme Kapasiteleri Konferansı çerçevesinde konferans öncesi düzenlenen teknik eğitim atölyelerine katılmışlardır.

Türk Konseyi Proje Direktörleri Pelin Musabay Baki ve Ceyhun Shahverdiev, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve BM Kalkınma Programının (UNDP) ortak evsahipliğinde İstanbul`da düzenlenen Beşinci Küresel Ulusal Değerlendirme Kapasiteleri (NEC) Konferansı çerçevesinde 16 Ekim 2017 tarihinde başlayan konferans öncesi teknik eğitim atölyelerine katılmışlardır. 16-20 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan bahse konu küresel konferansın teması ‘Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) çağında İnsanlar, Dünya ve İlerleme’ olarak belirlenmiştir.
 
Proje Direktörleri, "SDG`lere ulaşmak için çok paydaşlı ortaklıklar: değerlendirme sürecine olan etkileri" ve "Uygulamada teoriye dayalı değerlendirme" başlıklı atölyelere aktif olarak katılmışlardır. Ayrıca, söz konusu atölye çalışmalarının katılımcılarına Türk Konseyi`nin faaliyetleri ve SDG`lerin başarılmasına yaptığı katkılar hakkında bilgi vermişlerdir.