Türk Konseyi Proje Direktörleri New York`ta düzenlenen ‘Aşırıcılıkla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Gündemi’ başlıklı toplantıya katılmışlardır.

Türk Konseyi Proje Direktörleri Pelin Musabay Baki ve Ceyhun Şahverdiyev, 20 Eylül 2017 tarihinde New York`ta  BM Genel Kurulu`nun 72. Oturumu kapsamında  Silatech Vakfı, Uluslararası İşbirliği Merkezi ve Katar`ın evsahipliğinde düzenlenen ‘Aşırıcılıkla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma  Hedefleri Gündemi’ başlıklı toplantıya katılmışlardır.  

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında "barış, adalet ve güçlü kurumlar" temalı 16 hedefin şiddete varan aşırıcılıkla mücadelede yol gösterici olduğunun altının çizildiği toplantıda, bu konuda gençlerin ve kadınların güçlendirilmesinin önemine dikkat çekilmiştir. Bununla birlikte medyanın ve dini liderlerin halkın bu konuda bilinçlendirilmesine yönelik önemli bir konuma sahip oldukları ifade edilmiştir. Öte yandan, konuşmacılar arasında yer alan BM Genel Sekreteri`nin Gençlik Elçisi, gençliğin bu alandaki önemli rolünün ifade edildiği, 2015 yılında kabul edilen 2025 sayılı BM Kararına atıfta bulunarak, bu kararda da belirtildiği üzere söz konusu mücadelenin gerçekleştirilmesinde önleyiciliğe özellikle dikkat edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Proje Direktörleri toplantıda söz alarak, Türk Konseyi`nin BM Medeniyetler İttifakı ile işbirliği içerisinde 2016 yılının Ekim ayında gerçekleştirdiği "Şiddete Varan Aşırıcılıkla Mücadelede Gençlerin Rolü" konulu uluslararası konferansın sonuçları hakkında katılımcıları bilgilendirmiştir. Bu vesileyle, Proje Direktörleri BM Kalkınma Programı ile birlikte bu alanda gerçekleştirilmesi planlanan somut işbirliği projesi hususunda da bilgi aktarmışlardır.