Türk Konseyi Proje Direktörü Ali Çiviler, UNESCAP-OSJD tarafından düzenlenen Uluslararası Demiryolu Ulaştırmasının Kolaylaştırılması amacıyla Kural ve Yönetmeliklerin Uyumlaştırılması Bölgesel Toplantısına katılmıştır.

Türk Konseyi Proje Direktörü Ali Çiviler, 20-21 Aralık 2017 tarihlerinde Astana’da Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik için Ekonomik ve Sosyal Komitesi (UNESCAP) ve Demiryolları İşbirliği Bölgesel Örgütü (OSJD) tarafından düzenlenen Uluslararası Demiryolu Ulaştırmasının Kolaylaştırılması amacıyla Kural ve Yönetmeliklerin Uyumlaştırılması Bölgesel Toplantısına katılmıştır.

ESCAP ve OSJD üye ülkeleri ve bazı uluslararası taşımacılık örgütleri temsilcilerinin katıldığı toplantıda taraflar, demiryolu sınır geçiş noktalarının verimliliğini daha da artırmak, ortak teknik standartlar geliştirmek ve uluslararası demiryolu koridorlarında uyumlaştırılmış operasyonel uygulamalar üretmek için alınabilecek önlemler hakkında görüş alışverişinde bulunmuşlardır.

Taraflar ayrıca kendi demiryolu ulaşım altyapıları ve operasyonel kapasiteleri hakkında da bilgi aktarmışlardır. Proje Direktörü Çiviler, toplantının katılımcılarına, Türk Konseyi’nin  üye ülkeleri arasında taşımacılık ve gümrük işbirliği alanındaki birincil hedefleri ile her iki alanda yürütülmekte olan faaliyet ve projeleri hakkında detaylı  bilgi vermiştir.

Proje Direktörü Çiviler  ayrıca toplantıya katılan üye ülkelerin demiryolu temsilcileri ile Hazar geçiş koridorunda demiryolu taşımacılığı alanındaki en son gelişmeler hususunda görüşmelerde bulunmuştur.