Türk Konseyi Proje Direktörü Farrukh Jumayev, BM Dünya Turizm Örgütü - BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı`na katılmıştır.

Türk Konseyi Proje Direktörü Farrukh Jumayev, 3-4 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) işbirliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı evsahipliğinde düzenlenen 3. Dünya Turizm ve Kültür Konferansı`na iştirak etmiştir. “Herkesin Yararına” temalı konferans, iki önceliği ortaya koymuştur: Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin uygulanmasına katkıda bulunan turizm ve kültür paydaşları arasında daha kapsayıcı ortaklıklar oluşturmak ve kültürel etkileşimi teşvik eden ve aynı zamanda faydaların katılımcı tüm taraflar tarafından paylaşılmasını sağlayan turizmin gelişimini teşvik etmek.
30’dan fazla ülkeden kültür ve turizmden sorumlu bakanlar, bakan yardımcıları, kültür ve turizm alanında önde gelen küresel liderler, özel sektör paydaşları, STK’lardan, medya ve ilgili diğer sektörlerden temsilciler konferansa iştirak etmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Zurab Polikalashvili, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü Genel Direktörü Audrey Azoulay ve Malta Devlet Başkanı Marie-Louise Coleiro Preca Konferansın açılış oturumunda ana konuşmacı olarak katılımcılara hitap etmişlerdir.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, kültür ve turizmin Türkiye için yüksek potansiyeli ve önemini vurgulamış, asırlara dayanan bu mirasın uluslararası kuruluşlarla yakın işbirliği halinde gelecek nesillere aktarılmak üzere korunması gerektiğini dile getirmiştir. Bakan Ersoy ayrıca, Türkiye topraklarındaki 153 yeni arkeolojik kazıdan bahsetmiş ve Türk destanlarının en eskisi olan “Dede Korkut Destanı”nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi`ne eklendiğini belirtmiştir.
 
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) Genel Sekreteri Zurab Polikalashvili, kültürel mirasın korunmasının ve sürdürülebilir kalkınma için turizmin teşvik edilmesinin önemini vurguladığı konuşmasında, bunu sosyo-ekonomik büyümenin itici gücü olarak gördüklerini belirtmiştir.
 
Açılış konuşmalarının ardından, toplantıya katılan turizm ve kültür bakanları, “Turizm ve Kültür Paydaşları Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi” konulu bakanlar toplantısına katılarak, yoksulluğu azaltma, eşitsizlikle mücadele ve kapsayıcı büyümeyi teşvik etme koşullarına ilişkin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG`ler) konusundaki çalışmaları hızlandırmak için, oluşturulacak politikaların ne şekilde düzenlenmesi gerektiği ile ilgili iyi uygulama örneklerini paylaşmışlardır.. Ayrıca, sürdürülebilir turizmin nasıl başarılacağına değinen katılımcılar, turizm ve kültür sektöründe yaratıcılığın, yeniliklerin ve yeni teknolojilerin rolünü vurguladılar. Oturum BBC’de yayınlanan “Seyahat Şovu” başlıklı seyahat programının sunucusunun moderatörlüğünde gerçekleştirilmiştir. 
 
Bu bölümün  ardından Türkiye’nin özel turizm sektörünün önde gelen temsilcileri, Dünya Turizm Örgütü tarafından belirlenen "Turizmde Küresel Etik İlkeler Bildirgesi"ni imzalamışlardır. Türk Konseyi Modern İpek Yolu Ortak Tur Paketi’nin Koordinatörlüğünü üstlenen “Dünya Değişimeden” firması da, turizmin geliştirilmesinde yer alan önemli aktörlere yön veren bu ilkeler dizisinin imzalanmasında yer almıştır.